Ruimte voor initiatief

In Gelderland bepalen we met onze partners de programmering in iedere regio, voor bijvoorbeeld de sectoren wonen en bedrijventerreinen. Wij vinden het belangrijk dat behoeftes en ambities die over ruimte gaan, regionaal op elkaar zijn afgestemd. Graag bespreken we met u of en hoe uw nieuwe initiatief in de programmering past. Zo realiseren we samen goede projecten.

Goed Wonen

In de notitie ‘Ruimte voor Goed Wonen’ (PDF 1,6 MB) staan de woonbehoeften per Gelderse woonregio, maatwerk en flexibele plannen centraal. Samen met gemeenten en andere betrokken partijen maken we afspraken over wat er nodig is voor  een goede plek om te wonen voor iedereen in Gelderland. Ook in onze provincie is de woningmarkt momenteel volop in beweging. De vraag naar woningen is op dit moment in sommige regio’s groot, en daar moet ruimte voor zijn om op in te springen. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat we verstandige keuzes maken voor de toekomst, voor als er bijvoorbeeld meer kleine huishoudens komen en woningen energieneutraal moeten zijn. Hierbij spelen zaken als bevolkingsprognoses een grote rol. Op basis van analyse stellen we samen de regionale woonopgave voor de komende jaren vast. Ga voor meer informatie naar Sprekend Gelderland en ga in gesprek met uw contactpersoon.

Ontwikkelprogramma SteenGoed Benutten

SteenGoed Benutten (SGB) helpt om leegstaande of vervallen plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. SGB is een ontwikkelprogramma. Samen met gemeenten en andere partners helpen wij om gebieden te verbeteren door transformatie en herbestemming. Daarom gaan we graag in gesprek met onze partners over wat nodig is en om een transformatie vorm te geven. Op basis hiervan bepalen we gezamenlijk de benodigde inzet van alle betrokkenen. Wij helpen goede projecten met maatwerk te realiseren. We kiezen voor een gebiedsgerichte benadering, van gebouw naar gebied.
De nieuwe functie(s) passen binnen de visie op het gebied en leiden niet tot problemen elders. We doen dit om de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijk te maken. Benieuwd naar de aanpak (PDF 349 kB), projecten - zoals in Nijmegen en Winterswijk - en naar de mogelijkheden? Ga het gesprek aan met uw contactpersoon.

Samen bouwen, zelf wonen

Wilt u samen met anderen woningen bouwen en er daarna zelf gaan wonen? Dan kunt u de subsidie of lening Collectieve wooninitiatieven aanvragen. U kunt in de haalbaarheidsfase subsidie aanvragen voor het opstellen van een duurzaam projectplan, met een conclusie over de haalbaarheid van het woningbouwproject. Een lening behoort tot de mogelijkheden in de daaropvolgende ontwikkelingsfase. Ga voor meer informatie naar de regeling Collectieve wooninitiatieven en ons platform Sprekend Gelderland.