Railterminal Gelderland sluit trein en vrachtwagen op elkaar aan

Het rivierengebied van de provincie Gelderland, gelegen tussen Gorinchem en Nijmegen is dé verbinding voor goederenvervoer van Rotterdam naar Duitsland. Via deze Gelderse Corridor rijden per jaar duizenden vrachtwagens Duitsland in. Veel schepen transporteren goederen over de Waal. Om de Gelderse Corridor nog beter te benutten, wil de provincie langs de Betuweroute bij Valburg een railterminal aanleggen.

Vestiging en uitbreiding van bedrijven

Op de railterminal Gelderland (RTG) kunnen containers worden overgeladen van vrachtwagen naar trein. Dit maakt de provincie nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe (Europese) bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid in Gelderland. Bovendien is vervoer over het spoor milieuvriendelijker dan over de weg. Hiermee leveren we een bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs.

Waarom een railterminal bij Valburg?

Het rivierengebied van de provincie Gelderland heeft zich ontwikkeld tot een interessante regio voor het vestigen van logistieke bedrijven. Het gebied ligt aan de Waal, de A15 en de Betuweroute. Spoor, rivier en autosnelweg zijn een gebundelde corridor voor vrachtvervoer van Rotterdam naar het Duitse achterland. Vooral logistieke bedrijven zoeken nieuwe bedrijventerreinen. Een railterminal heeft bovendien een positieve invloed op de economie.

Voor het wegvervoer is de A15 dé verkeersader met voldoende aansluitpunten. Voor het transport over water is de Waal belangrijk. Een opstappunt op de Betuweroute is er nog niet. Bij Valburg ligt op deze speciaal voor het goederenvervoer aangelegde spoorlijn al een terrein voor het rangeren van containertreinen: het Container Uitwissel Punt (CUP). Omdat de voorzieningen er al liggen, is dit de beste plek in Gelderland om containers over te laden van weg naar spoor.

Voor vervoerders en verladers betekent een opstappunt op het spoor de mogelijkheid om in de regio Arnhem en Nijmegen te kiezen tussen weg, water en spoor. De railterminal is straks openbaar toegankelijk. Iedereen kan zijn lading aanbieden in de vorm van containers, wissellaadbakken en trailers.

Wat is nodig om de railterminal te realiseren?

De provincie werkt met ProRail en de beoogde exploitant DERT (Dutch European Railterminal) aan een ontwerp voor de RTG. De geplande ligging is ten noorden van het huidige CUP. De railterminal heeft een aparte toegangsweg nodig. Daarbij is gekozen voor een nieuwe openbare weg ten noorden van de Betuweroute, parallel aan het spoor. De nieuwe weg sluit bij de kruising Reethsestraat aan op de Rijksweg Zuid. Bekijk hier een animatie van de nieuwe situatie.

Wat betekent de railterminal voor omwonenden?

De railterminal wordt niet groot, maar aanwonenden van de Reethsestraat kunnen er wel wat van merken. Ook andere ontwikkelingen in de omgeving spelen een rol in de leefbaarheid, zoals de aanleg van bedrijventerreinen en windmolenparken. Om de leefbaarheid te waarborgen zijn er afspraken gemaakt met de gemeente Overbetuwe over onder andere de aanleg van een groene wal en ontsluitingsweg.

De gemeente Overbetuwe publiceert alle actuele informatie op haar website en brengt een nieuwsbrief uit. Hier is ook een overzicht van veelgestelde vragen & antwoorden te vinden.  

Wat zijn aandachtspunten?

Verkeer

De railterminal zorgt per dag voor maximaal 350 vrachtwagenritten van en naar de terminal, Dit blijkt uit berekeningen van Royal HaskoningDHV. Ter vergelijking: op bedrijventerreinen Park15 zijn 15.000 ritten per dag. Door ontwikkelingen van bedrijventerreinen en woningbouw in de Waalsprong verdubbelt in de toekomst het verkeersaanbod rond afslag 38 van de A15. De provincie en gemeentes Overbetuwe en Nijmegen maken samen afspraken hoe ze het verkeer in goede banen kunnen leiden.

Geluid

Vrachtverkeer van en naar de terminal kan tot milieuoverlast leiden. Royal HaskoningDHV heeft onderzoek gedaan en concludeert dat er geen milieuknelpunten zijn. Het onderzoek voor geluid laat zien dat nergens de maximale geluidsnorm overschreden wordt. Toch nemen we maatregelen, zoals de aanleg van grondwallen. Op die manier hebben omwonenden zo min mogelijk overlast.

Zicht

De verschillende ontwikkelingen in het gebied beïnvloeden ook het uitzicht. Kleine bouwwerken zijn niet of nauwelijks zichtbaar, windmolens wel. Door het plaatsen van bomenhagen kunnen de molens beter worden ingepast in het landschap. Grondwallen met voldoende beplanting schermen de railterminal af. Wij willen dit samen met bewoners en initiatiefnemers oppakken.

Planning inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan)

In oktober 2017 namen GS een besluit over de locatie en ontsluiting van de railterminal. Op verzoek van de gemeente Overbetuwe maakt de provincie een inpassingsplan. Dit provinciale bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de gekozen plek om de bouw van de railterminal mogelijk te maken. Op 27 november 2018 is het voorontwerp-inpassingsplan voor de railterminal vrijgegeven door GS voor overleg met betrokken bestuursorganen, netwerkbeheerders en wettelijke adviseurs. Het voorontwerp-inpassingsplan is voor iedereen te zien op ruimtelijkeplannen.nl. Naar verwachting wordt het ontwerp-inpassingsplan in februari 2019 vastgesteld. Vanaf dat moment kan iedereen reageren op het inpassingsplan gedurende 6 weken. Alle reacties worden beantwoord in een reactienota en leiden mogelijk tot aanpassingen van het inpassingsplan. In het najaar van 2019 wordt het inpassingsplan naar verwachting vastgesteld.

Nieuws

Documenten

Contact

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Frank Montanus, omgevingsmanager, voor Knoop38, alle ontwikkelingen rondom afslag 38 bij de A15. E-mail: knoop38@overbetuwe.nl, telefoon: 06 – 199 599 22.