crt=1377;crh=2207;

R. (Rita) Braam (D66)

Fractielid

Telefoon: 06-19085603

E-mail: rita.braam@casema.nl

Functies

Statenlid D66
Commissie Algemeen bestuur en Financiën (ABF)
Woordvoerder Europese Samenwerking
Commissie Economie, Energie en Milieu (EEM)
Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC)
Woordvoerder Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer

Nevenfuncties

Betaald:

  • directeur Coöperatie Gastvrije Randmeren

Rita Braam stelt voor...

... om het grensoverschrijdend werken makkelijker te maken.