Rand Ede / Wekerom en omstreken

Deze natuurterreinen die tegen de bebouwde kom aan liggen zijn van groot belang voor bewoners. Een stuifzandterrein als Wekeromse Zand trekt daarnaast ook recreanten van verder weg.
Rand Ede / Wekerom en omstreken

Terreineigenaren Geldersch Landschap en Kasteelen, Defensie en gemeente Ede zijn met elkaar in gesprek om te zien hoe het gebruik van de terreinen en de daar aanwezige natuur goed met elkaar in balans gebracht kunnen worden.

Mogelijk moeten in de toekomst maatregelen genomen worden die ook consequenties hebben voor de recreatieve mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het verleggen van kleine delen van routes, het omleiden van paden tijdens het broedseizoen of het gebruik van de hondenlosloopterreinen. Zodra concreet in beeld komt dat maatregelen nodig zijn, zal hierover het gesprek gevoerd worden met betrokken en belanghebbenden partijen.

Vragen?

Neem contact met ons op.