Gebieden

We hebben de Veluwe ingedeeld in recreatiezones, iedere zone biedt mogelijkheden voor recreatie. Op flinke delen van de Veluwe komt de zonering al in grote lijnen overeen met de huidige inrichting en het gebruik van de terreinen en zal men geen of weinig verandering gaan ervaren.
Gebieden

Voor verschillende gebieden hebben we met bewoners, ondernemers en organisaties overlegd over de zoneringskaart en mogelijke maatregelen. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de zonering én een pakket aan maatregelen. Meer informatie over een gebied staat op de betreffende gebiedspagina.

De gebieden

In een aantal gebieden vindt nog een gesprek plaats met bewoners en belanghebbenden over de precieze uitwerking van maatregelen.

Uitvoeringsproject

Recreatiezonering is één van de uitvoeringsprojecten van het beheerplan Natura2000. In het project werkt provincie Gelderland nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties, verenigd in Veluwe-op-1.