Gebieden

We hebben de Veluwe ingedeeld in recreatiezones, iedere zone biedt mogelijkheden voor recreatie. Op flinke delen van de Veluwe komt de zonering al in grote lijnen overeen met de huidige inrichting en het gebruik van de terreinen en zal men geen of weinig verandering gaan ervaren.
Gebieden

Voor verschillende gebieden hebben we met bewoners, ondernemers en organisaties overlegd over de zoneringskaart en mogelijke maatregelen. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de zonering én een pakket aan maatregelen. Meer informatie over een gebied staat op de betreffende gebiedspagina.

Links

De gebieden

In een aantal gebieden vindt nog een gesprek plaats met bewoners en belanghebbenden over de precieze uitwerking van maatregelen.
Berg en Bos
Park Berg en Bos is een druk bezocht natuurgebied in de stadsrand van Apeldoorn.
De Haere
De Haere is een uitgestrekt stuifzandgebied ten zuidwesten van ’t Harde. Rond het actieve stuifzand liggen dennenbossen en heide met jeneverbes. Het gebied is eigendom van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK).
Ermelosche heide e.o.
De heideterreinen Ermelosche heide, Groevenbeekse heide en Houtdorper- en Speulderveld zijn in beheer van de gemeente Ermelo.
Ginkelse heide e.o.
Gemeente Ede, Defensie, Natuurmonumenten en provincie zijn hier met elkaar in gesprek over de toegankelijkheid van de natuurterreinen.
Hulshorsterzand - Beekhuizerzand
In de periode mei – september 2021 zijn een 11-tal bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met bewoners, recreatieondernemers, buurtverenigingen en lokale gebruikersgroepen.
Kootwijk en omgeving
Het gebiedsproces voor Kootwijk e.o. is eind maart 2021 gestart met een informatieve digitale bijeenkomst voor alle belangstellenden.
Posbank en omgeving
De Veluwezoom bij Rheden en Rozendaal heeft een grote recreatieve aantrekkingskracht. Met name de Posbank, met zijn bijzondere afwisseling van heide, bossen, landgoederen en heuvels, trekt ieder jaar grote hoeveelheden bezoekers.
Putten-Garderen-Voorthuizen
Voor het gebied in de driehoek Putten-Garderen-Voorthuizen zijn gesprekken gevoerd met grote en kleine terreineigenaren, natuur en milieu Putten en met belangenverenigingen vanuit de dorpen Garderen, Voorthuizen en Speuld.
Rand Ede / Wekerom en omstreken
Deze natuurterreinen die tegen de bebouwde kom aan liggen zijn van groot belang voor bewoners. Een stuifzandterrein als Wekeromse Zand trekt daarnaast ook recreanten van verder weg.
Vierhouten-Elspeet
Rondom Vierhouten en Elspeet zijn diverse natuurterreinen aanwezig.
Wolfheze
Wolfheze is een eeuwenoud landschap met imposante bossen, heidevelden, kronkelende beeklopen, voormalige landbouwgronden en smalle paadjes. Terreineigenaar Natuurmonumenten wil investeren in de kwaliteit van het gebied.

Uitvoeringsproject

Recreatiezonering is één van de uitvoeringsprojecten van het beheerplan Natura2000. In het project werkt provincie Gelderland nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties, verenigd in Veluwe-op-1.