Zonne-energie

Bij bijna 1 op de 5 gezinnen in Gelderland liggen zonnepanelen op het dak. Ontdek op deze pagina of zonne-energie ook voor jou zinvol is.

Zon is net als de wind een duurzame energiebron. Het is schone energie, raakt nooit op, veroorzaakt geen luchtvervuiling en er komt geen broeikasgas vrij. Door zonnepanelen of een zonneboiler op je dak te plaatsen kun je gebruik maken van de energie van de zon. In Nederland spraken we in het Klimaatakkoord af dat we in 2050 alleen nog maar duurzame energie gebruiken en dat er geen schadelijke uitstoot meer is. Hierdoor voorkomen we verdere opwarming van de aarde en sparen we het klimaat. Daarom is elektriciteit en warmte uit zon hard nodig.

Ook belangrijk: energie besparen!

Energiebesparing is belangrijk want: wat we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken. Vaak wordt gedacht dat zonnepanelen energie besparen. Dat is niet zo: ze maken duurzame energie en vervangen dus fossiele stroom. Elektriciteit besparen doe je bijvoorbeeld door het isoleren van je huis, LED lampen te gebruiken, of door een apparaat uit te zetten en niet op standby. Energiebesparende maatregelen kosten soms geld, maar zorgen ook voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Lees meer over het verduurzamen van je huis en subsidiemogelijkheden.

Bronnen


Dit artikel is gebaseerd op actuele informatie van verschillende bronnen. Provincie Gelderland doet haar best om juiste informatie te verstrekken maar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correctheid en juistheid van de aangeboden informatie door andere organisaties. De actualiteit van de informatie wordt ook bepaald door technologische ontwikkelingen en nieuwe of andere politieke inzichten.

Waarom een klimaatcampagne?

De aarde warmt te snel op. Een stijgende temperatuur is slecht voor mensen, dieren en de natuur. In Parijs, Den Haag en ook in Gelderland maakten we afspraken om hier wat aan te doen. In Gelderland zorgen we ervoor dat we in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten. We moeten de vaart erin houden want 2030, daar zijn we zo. Het klimaat raakt ons allemaal. Samen kunnen we iets betekenen, voor nu en later.

Nog niet uitgelezen?

Er is meer!