Hallo elektrische auto, dag tweede auto

Een auto is niet alleen duur maar ook vervuilend. Lees hieronder welke andere schone en goedkopere keuzes je kunt maken.
auto wordt elektrisch opgeladen

Om de klimaatdoelstellingen te halen maken jij en ik het verschil door anders te gaan reizen, eten, wonen, leven en werken om de CO2-uitstoot te verminderen. Verkeer in Nederland is verantwoordelijk voor 18% van de totale CO2-uitstoot, en in Gelderland zelfs voor een kwart van de CO2-uitstoot. Daarom gaan we ons op andere manieren verplaatsen. Schoner, stiller, en met minder CO2-uitstoot en dus beter voor ons klimaat.

Algemeen

Auto delen

Laden

Accu

Ook belangrijk: energie besparen!

Energiebesparing is belangrijk want: wat we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken. Vaak wordt gedacht dat zonnepanelen energie besparen. Dat is niet zo: ze maken duurzame energie en vervangen dus fossiele stroom. Elektriciteit besparen doe je bijvoorbeeld door het isoleren van je huis, LED lampen te gebruiken, of door een apparaat uit te zetten en niet op standby. Energiebesparende maatregelen kosten soms geld, maar zorgen ook voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Lees meer over het verduurzamen van je huis en subsidiemogelijkheden.

Bronnen

Dit artikel is gebaseerd op actuele informatie van verschillende bronnen. Provincie Gelderland doet haar best om juiste informatie te verstrekken maar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correctheid en juistheid van de aangeboden informatie. De actualiteit van de informatie wordt ook bepaald door technologische ontwikkelingen en nieuwe of andere politieke inzichten.

Waarom een klimaatcampagne?

De aarde warmt te snel op. Een stijgende temperatuur is slecht voor mensen, dieren en de natuur. In Parijs, Den Haag en ook in Gelderland maakten we afspraken om hier wat aan te doen. In Gelderland zorgen we ervoor dat we in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten. We moeten de vaart erin houden want 2030, daar zijn we zo. Het klimaat raakt ons allemaal. Samen kunnen we iets betekenen, voor nu en later.

Nog niet uitgelezen?

Er is meer!