Duurzame evenementen

Ook bij het organiseren van evenementen kunnen we verduurzamen. Dit betekent dat vanaf de start van de organisatie we keuzes maken die bijdragen aan de klimaatdoelen. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van afval, hergebruik en recycling, duurzaam waterverbruik, vervoer en het gebruik van duurzame energie.
Duurzame evenementen

Sportevenementen brengen veel mensen, van jong tot oud, samen en kunnen daarmee inspireren en aanzetten tot duurzamer gedrag. Sport is in staat om mensen met elkaar te verbinden en op een positieve manier een boodschap uit te dragen.

Duurzame stappen zijn te zetten op het gebied van: materiaal, water, energie, mobiliteit, eten en drinken. Zie hieronder de korte uitleg per onderwerp. 

  • Duurzame materialen: kies voor producten en materialen die geschikt zijn voor hergebruik en die milieuvriendelijk zijn. Bijvoorbeeld een duurzaam en gerecyclede medaille, of afbreekbare drinkwaterzakjes.
  • Water: als drinkwater niet via leidingen beschikbaar is op een evenemententerrein, wordt er schoon drinkwater gebracht en vaak ook weer afgevoerd. Vaak gebruiken bezoekers meer schoon drinkwater dan wat ze echt nodig hebben. Dat kan anders door gebruik van bijvoorbeeld grijs water of regenwater te gebruiken voor de toiletten.
  • Energie: wek op een evenement zelf duurzame energie op. Of maak (tegen betaling) via een netaansluiting gebruik van duurzame opgewekte energie.
  • Mobiliteit: beperk de CO2 uitstoot en zorg dat een evenement bereikbaar is per openbaar vervoer, of zorg voor pendelbussen. Stimuleer het gebruik van fietsen en zorg voor bewaakte fietsenstallingen.
  • Eten en drinken: voorkom voedselverspilling en zorg voor duurzame en gezonde voeding. 

We werken aan het verduurzamen van de Gelderse sport. Zo dragen we bij aan het verminderen van de broeikasgasuitstoot. We willen dat in de sport minder energie wordt gebruikt en meer duurzame energie zelf wordt opgewekt. Lees meer over hoe wij ons inzetten voor een duurzame sportomgeving.  

In 2022 startte een kopgroep van 5 sportevenementen/-locaties: Nationaal Sportcentrum Papendal, NN Zevenheuvelenloop, WK jonge dressuurpaarden, NK Atletiek en NK baanwielrennen. Deze kopgroep komt op regelmatige basis bijeen en deelt ervaringen vanuit hun evenementen. Iedere organisatie maakt op zijn eigen manier al stappen. Onze partners More2Win en Copper8 maken een nulmeting van de ecologische voetafdruk van deze evenementen. Met een reductieplan gaan zij dan de komende jaren aan de slag om verder te verduurzamen.   

Voor de 5 koploper evenementen is duurzaamheid al een belangrijk thema. De kopgroep zet grote en kleine stappen vooruit. Een paar voorbeelden: bij de NN Zevenheuvelenloop drinken lopers en zoveel mogelijk uit biologisch afbreekbare drinkzakjes van zeewier en kiezen lopers of ze een gerecyclede medaille willen ontvangen of niet. Op sportlocatie Papendal kiezen ze bij de evenementen voor duurzaam vervoer en is veel aandacht voor gezonde en duurzame voeding. En in de paardensport zijn er voorbeelden van zonne-energie op de maneges.

De Gelderse koplopers (Papendal, NN Zevenheuvelenloop, WK jonge dressuurpaarden, NK Atletiek en NK baanwielrennen) delen hun ervaringen vanaf 2023 met andere Gelderse evenementen. Samen kijken we hoe gemakkelijker en sneller stappen kunnen zetten. Wil je meer weten? Neem dan contact op met het provincieloket.

Handige links

Waarom een klimaatcampagne?

De aarde warmt te snel op. Een stijgende temperatuur is slecht voor mensen, dieren en de natuur. In Parijs, Den Haag en ook in Gelderland maakten we afspraken om hier wat aan te doen. In Gelderland zorgen we ervoor dat we in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten. We moeten de vaart erin houden want 2030, daar zijn we zo. Het klimaat raakt ons allemaal. Samen kunnen we iets betekenen, voor nu en later.

Nog niet uitgelezen?

Er is meer!