Duurzame evenementen

Ook bij het organiseren van evenementen kunnen we verduurzamen. Dit betekent dat vanaf de start van de organisatie we keuzes maken die bijdragen aan de klimaatdoelen. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van afval, hergebruik en recycling, duurzaam waterverbruik, vervoer en het gebruik van duurzame energie.
hardloper neemt water aan tijdens wedstrijd

Waarom een klimaatcampagne?

De aarde warmt te snel op. Een stijgende temperatuur is slecht voor mensen, dieren en de natuur. In Parijs, Den Haag en ook in Gelderland maakten we afspraken om hier wat aan te doen. In Gelderland zorgen we ervoor dat we in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten. We moeten de vaart erin houden want 2030, daar zijn we zo. Het klimaat raakt ons allemaal. Samen kunnen we iets betekenen, voor nu en later.

Nog niet uitgelezen?

Er is meer!