Energie én geld sparen

Sommige energiebesparingstips zijn inkoppers, maar weet jij hoe en hoeveel je kunt besparen? Je leest het hieronder.

De aarde warmt snel op. Dat is slecht voor mens en dier. We kunnen die opwarming nog afremmen, maar daarvoor moet de uitstoot van CO2 snel dalen. Dat betekent dat jij en ik ook in ons huis aan de slag moeten met energiebesparing en overschakelen naar andere energiebronnen om ons huis te verwarmen. Voor je huis betekent dat bijvoorbeeld goede isolatie en een duurzaam alternatief voor je cv-ketel op aardgas. Een noodzakelijke verandering. Als je nu in actie komt zorg je ook voor lagere energiekosten. Prettig voor de portemonnee nu de gasprijzen enorm stijgen. Een goed geïsoleerde en geventileerde woning is bovendien prettig om in te wonen, heeft voldoende frisse, gezonde lucht en blijft ook in de zomer beter koel.

Bronnen

Dit artikel is gebaseerd op actuele informatie van verschillende bronnen. Provincie Gelderland doet haar best om juiste informatie te verstrekken maar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correctheid en juistheid van de aangeboden informatie. De actualiteit van de informatie wordt ook bepaald door technologische ontwikkelingen en nieuwe of andere politieke inzichten.

Waarom een klimaatcampagne?

De aarde warmt te snel op. Een stijgende temperatuur is slecht voor mensen, dieren en de natuur. In Parijs, Den Haag en ook in Gelderland maakten we afspraken om hier wat aan te doen. In Gelderland zorgen we ervoor dat we in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten. We moeten de vaart erin houden want 2030, daar zijn we zo. Het klimaat raakt ons allemaal. Samen kunnen we iets betekenen, voor nu en later.

Nog niet uitgelezen?

Er is meer!