Voedsel

Door andere keuzes te maken voor eten kun je al heel snel jouw invloed op het klimaat verbeteren. Kies af en toe voor plantaardig eten. Gooi restjes niet weg, maar gebruik ze. Koop lokale seizoensproducten. En scheid de plastic verpakkingen. Meer informatie vind je op deze pagina.
Voeding header.jpg

Waarom een klimaatcampagne?

De aarde warmt te snel op. Een stijgende temperatuur is slecht voor mensen, dieren en de natuur. In Parijs, Den Haag en ook in Gelderland maakten we afspraken om hier wat aan te doen. In Gelderland zorgen we ervoor dat we in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten. We moeten de vaart erin houden want 2030, daar zijn we zo. Het klimaat raakt ons allemaal. Samen kunnen we iets betekenen, voor nu en later.

Nog niet uitgelezen?

Er is meer!