Vraag en antwoord - Keuzes

Bekijk de vragen en antwoorden.

Keuzes

Het landbouwverkeer rijdt dan zoveel mogelijk via de parallelwegen om de veiligheid en doorstroming te waarborgen. Het landbouwverkeer gaat wel gebruik maken van de nieuwe brug over het Twentekanaal.

De huidige Goorseweg wordt een parallelweg van de nieuwe rondweg. Via deze parallelweg worden Intratuin en de woningen ontsloten. Deze parallelweg sluit aan op het kruispunt met de Nettelhorsterweg.

Aan de zuidzijde van de huidige Goorseweg leggen we de nieuwe rondweg aan. Ter hoogte van het Streekbetonterrein buigt deze af naar de nog aan te leggen brug over het Twentekanaal. Daarmee kan de bomenlaan langs de Goorseweg grotendeels behouden blijven.
Ook aan de zuidzijde van de Goorseweg maken we een parallelweg om de aanwezige woningen en landbouwpercelen te ontsluiten.

Intratuin houdt een aansluiting op de huidige Goorseweg. Dit wordt een parallelweg aan de noordzijde van de nieuwe provinciaalse weg, die aansluit aan op het kruispunt met de Nettelhorsterweg.

De toekomstige Kwinkweerd wordt als parallelweg ingericht voor 50 kilometer per uur. Deze komt ten zuiden te liggen van de nieuwe provinciale weg, dichter naar de bedrijven toe. Op 2 plekken krijgt de Kwinkweerd een aansluiting op het nieuwe tracé dat tussen de Kwinkweerd en het spoor komt te liggen.

We analyseren het landschap en kijken waar kansen liggen om de weg zo goed mogelijk in te passen. Zo kijken we ook hoe de gronden die straks ‘overblijven’ (het Markerinkterrein bij het station en het Streekbetonterrein aan de Goorseweg) weer gebruikt kunnen worden als de nieuwe provinciale weg klaar is.

Overige vraag en antwoord

Contact

Staat uw vraag niet tussen de vragen uit vraag en antwoord? Neem contact met ons op e-mail of telefonisch op 026 359 8117.