Praktische tips leefbaarheid

Van leegstand naar een plek om prettig te kunnen wonen en leven; dat is waar de finalisten in de challenge Mijn huis staat in Gelderland aan werken. Dat betekent ook extra aandacht voor de omgeving, de buurt, het klimaat en de natuur om ons heen.
3 mensen kijken bij bouwtekeningen van de Plantaan

De finalisten van De Plataan uit Wezep realiseren een woonzorggroep in een leegstaande school, én hebben daarbij tegelijkertijd aandacht voor verbinding met de buurt. In het filmpje hieronder laten zij zien hoe zij het thema ‘leefbaarheid’ opnemen in hun plannen. 

In verbinding met de buurt

Hoe kun je samen met de buurt de woonomgeving verbeteren en tegelijkertijd werken aan sociale verbinding? Dat is waar het binnen het thema ‘leefbaarheid’ om draait. Het gaat hierbij om het betrekken van de buurt, activiteiten ontwikkelen voor en door de buurt en oog hebben voor kansen en problematiek binnen de wijk. 

Jan van Raalte, De Plataan, heeft 3 tips voor als je zelf aan de slag wil met leefbaarheid:

  1. Betrek de buurt in een zo vroeg mogelijk stadium en begin blanco;
  2. Doe dat in de overtuiging dat er een kans is dat het je eigen initiatief verrijkt, als je de buurt erbij betrekt. Dat het daadwerkelijk meer gaat opleveren;
  3. Hou de buurt op de hoogte.

Leefbaarheidsalliantie

Wil je zelf aan de slag met leefbaarheid? Heb jij een goed idee voor jouw buurt, wijk of regio? Dan kan de Leefbaarheidsalliantie Gelderland je misschien wel helpen. Meer dan 30 ervaren adviseurs helpen om jouw idee verder te ontwikkelen tot een concreet en uitvoerbaar plan. De adviseurs helpen je in de soms ingewikkelde wereld van businessplannen, financiën en subsidieaanvragen. Zodat ook jouw idee uiteindelijk bijdraagt aan meer leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in buurt of dorp. Lees meer op de website van de Leefbaarheidsalliantie.

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.