Praktische tips leefbaarheid

Van leegstand naar een plek om prettig te kunnen wonen en leven; dat is waar de finalisten in de challenge Mijn huis staat in Gelderland aan werken. Dat betekent ook extra aandacht voor de omgeving, de buurt, het klimaat en de natuur om ons heen.
Praktische tips leefbaarheid

De finalisten van De Plataan uit Wezep realiseren een woonzorggroep in een leegstaande school, én hebben daarbij tegelijkertijd aandacht voor verbinding met de buurt. In het filmpje hieronder laten zij zien hoe zij het thema ‘leefbaarheid’ opnemen in hun plannen. 

transcriptie

We zijn in Wezep bij finalisten van de challenge Mijn Huis staat in Gelderland. De groep De Plataan leidt ons rond door het pand en vertelt wat zij aan het thema leefbaarheid doen in hun plannen. Is wel mooi he. Ja. En als je daar kijkt, daar heb je, dan de appartementen. Dus waar je komt te wonen. Ik ben Jan van Raalte en ik ben voorzitter van de zorg woongroep De Plataan. En de Plataan heeft de gelegenheid gekregen om in dit mooie gebouw De Klepperbelt te kijken of we daar zorgappartementen kunnen regelen voor een aantal mensen met een beperking in Wezep. Onder leefbaarheid verstaan wij dan het verbinden van mensen met elkaar. En je begint steeds vanuit de inwoners. In dit geval bij De Plataan begin je vanuit het bestuur en de groep ouders. Die een kind hebben dat hier graag, met een beperking, die hier graag wil wonen. De buurt weet precies hoe het hier wonen is. Dat weten zij beter dan wij. Dus doe je voordeel daarmee. Ik woon hier op de hoek tegenover dit gebouw zeg maar, waar de jongeren komen te wonen. En ze hebben eigenlijk mij benaderd om te kijken wat er in de buurt speelt. Dan kom je gelijk al op verhalen van wat zouden wij dan ook als buurt eventueel ook kunnen doen. In de praktijk zien we heel vaak, en zoals ook bij Mijn Huis staat in Gelderland, dat er begonnen wordt vanuit de stenen te denken. Maar in feite is natuurlijk met de mensen samen de leefbaarheid, ja, dat is cruciaal. De eerste tip is gebruik de kracht die er is in de buurt, de kracht van de mensen zelf. Tip 2 is de communicatie: doe dat op een manier die ook weer past bij de betreffende buurt. En tip 3 is: haal ook de blik van buiten naar binnen toe, door een onafhankelijke bijvoorbeeld in te schakelen. Ik vind het een super mooie tekening. En ik hoop dat we, dat ze snel gaan bouwen en we er zo snel mogelijk gaan wonen.

De finalisten van De Plataan vinden het belangrijk dat de toekomstige bewoners zich niet alleen thuis voelen in het gebouw, maar ook in de omgeving. En tegelijkertijd dat de buurt zich vertrouwd voelt met de bewoners. Daarom zetten ze met hulp van Sylvia van de Leefbaarheidsalliantie extra in op het thema ‘leefbaarheid’. Helaas kon door de coronamaatregelen de geplande buurtbijeenkomst in het begin van het traject niet doorgaan. In de tussentijd heeft De Plataan andere manieren gevonden om in contact te komen en blijven met de buurt. Zo helpt buurtbewoner Henri de groep als buurtambassadeur. Daarnaast mag de groep in overleg met de gemeente een stuk gemeentelijk terrein grenzend aan het schoolterrein beheren en ontwikkelen samen met de buurt. Met als doel een groene ontmoetingsplek voor de hele buurt waar ook activiteiten kunnen worden georganiseerd.

 

In verbinding met de buurt

Hoe kun je samen met de buurt de woonomgeving verbeteren en tegelijkertijd werken aan sociale verbinding? Dat is waar het binnen het thema ‘leefbaarheid’ om draait. Het gaat hierbij om het betrekken van de buurt, activiteiten ontwikkelen voor en door de buurt en oog hebben voor kansen en problematiek binnen de wijk. 

Jan van Raalte, De Plataan, heeft 3 tips voor als je zelf aan de slag wil met leefbaarheid:

  1. Betrek de buurt in een zo vroeg mogelijk stadium en begin blanco;
  2. Doe dat in de overtuiging dat er een kans is dat het je eigen initiatief verrijkt, als je de buurt erbij betrekt. Dat het daadwerkelijk meer gaat opleveren;
  3. Hou de buurt op de hoogte.

Leefbaarheidsalliantie

Wil je zelf aan de slag met leefbaarheid? Heb jij een goed idee voor jouw buurt, wijk of regio? Dan kan de Leefbaarheidsalliantie Gelderland je misschien wel helpen. Meer dan 30 ervaren adviseurs helpen om jouw idee verder te ontwikkelen tot een concreet en uitvoerbaar plan. De adviseurs helpen je in de soms ingewikkelde wereld van businessplannen, financiën en subsidieaanvragen. Zodat ook jouw idee uiteindelijk bijdraagt aan meer leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in buurt of dorp. Lees meer op de website van de Leefbaarheidsalliantie.

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.