Praktische tips biodiversiteit en klimaatadaptatie

Van leegstand naar een plek om prettig te kunnen wonen en leven; dat is waar de finalisten in de challenge Mijn huis staat in Gelderland aan werken. Dat betekent ook extra aandacht voor de omgeving, de buurt, het klimaat en de natuur om ons heen.

Finalisten Coöperatie Polder Nijbroek uit Nijbroek laten zien hoe zij een leegstaand boerenerf veranderen in een aantrekkelijke leefomgeving met diverse woningen. Zij hebben daarbij extra veel aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie

Hete zomers en natte winters: weersextremen worden steeds normaler. Op allerlei manieren werken we eraan om de impact van hitte, droogte, wind- en wateroverlast te verminderen. Bij nieuwbouw stimuleren we aandacht voor een klimaatbestendige leefomgeving. Daarbij gaat het om zowel de locatiekeuze en de inrichting van de wijk als om de woningen zelf. Met koele woningen in een groene omgeving zorgen we ervoor dat het ook tijdens hete zomers prettig wonen is. Beplanting in groene wijken zorgt niet alleen voor schaduw, maar neemt ook minder warmte op dan versteende gebieden. Doordat beplanting zorgt voor verdamping, warmt het overdag minder op en koelt het ’s nachts juist meer af. Tot slot zorgt de beplanting ervoor dat bij extreme regenval het water beter de bodem in zakt. 

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!'

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.