Praktische tips biodiversiteit en klimaatadaptatie

Van leegstand naar een plek om prettig te kunnen wonen en leven; dat is waar de finalisten in de challenge Mijn huis staat in Gelderland aan werken. Dat betekent ook extra aandacht voor de omgeving, de buurt, het klimaat en de natuur om ons heen.

Finalisten Coöperatie Polder Nijbroek uit Nijbroek laten zien hoe zij een leegstaand boerenerf veranderen in een aantrekkelijke leefomgeving met diverse woningen. Zij hebben daarbij extra veel aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

transcriptie

Achter je zijn een paar prachtige ooievaars aan het cirkelen Nee maar ik zie ze zo mooi daar achter je zie ik ze steeds zo heen en weer gaan Er lopen allemaal konijnen voor het hondje uit Nou we staan hier in Nijbroek En dat is onderdeel van de Polder Nijbroek We hebben hier ondertussen zo’n 8 hectare grond gekocht We willen hier 5 woningen bouwen Dit is een heel klein boomgaardje met halfstambomen, Wat natuurlijk heel makkelijk is met plukken En die gaan we iets uitbreiden die kant op Dus we hebben een plan ontwikkeld waarbij je eigenlijk dat erf weer terugkrijgt Dus je hebt een hoofdwoning, dat is eigenlijk de boerderij En je hebt 2 schuren erachter Waarvan de ene schuur aan de zuidkant, daar komen 4 woningen in En de andere schuur blijft een schuur Een vlechtheg Van meidoorn, of sleedoorn Wat notenbomen Walnoot Hazelaars Of een Spaanse aak of een beuk Een poel wordt daar gegraven Salamanders en kikkers Wintergraan Maar ja, het is vreselijk droog op het moment We hopen dus met het aanplanten van die struweelhagen dat we het vocht hier ook wat houden Ik denk dat het heel volledig was Heel langzaam dreigt gewoon ons systeem in duigen te vallen omdat de diversiteit verdwijnt En daarmee functioneert heel langzaam eigenlijk alles minder Dat is in basis waar het om gaat Klimaatadaptief daar bedoelen we mee dat we maatregelen treffen die zorgen dat we zeg maar de veranderingen die op ons afkomen in het klimaat, en die zijn effect hebben op het weer, dat we die beter kunnen opvangen Ja de belangrijkste tip is, begint gewoon met van probeer zo min mogelijk te verstenen Nou daarnaast is dus zorgen dat op plekken die, waarvan je weet dat ze erg warm kunnen worden Dat je daar schaduw probeert te brengen in de vorm van bomen of struiken of planten.

Coöperatie Polder Nijbroek heeft in haar plannen zorgvuldig nagedacht over de meest geschikte combinatie van beplanting en wateropslag. Hierbij hebben ze oog voor zowel het toekomstige doel van het erf, voor het landschap en voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Met de aanplant van specifieke heggen, boomsingels, houtsingels, een waterpoel, een boomgaard en een agrarische akker zorgen ze voor veel variatie. Ook creëren ze een zo lang mogelijke ‘bloeiboog’, zodat door het jaar heen bijna iedere maand wel een plant aan het bloeien is. En dat is weer goed voor insecten. Daarnaast komen er diverse nestkasten voor zwaluwen en vleermuizen. Het hemelwater wordt opgevangen in de poel en in regentonnen.

Klimaatadaptatie

Hete zomers en natte winters: weersextremen worden steeds normaler. Op allerlei manieren werken we eraan om de impact van hitte, droogte, wind- en wateroverlast te verminderen. Bij nieuwbouw stimuleren we aandacht voor een klimaatbestendige leefomgeving. Daarbij gaat het om zowel de locatiekeuze en de inrichting van de wijk als om de woningen zelf. Met koele woningen in een groene omgeving zorgen we ervoor dat het ook tijdens hete zomers prettig wonen is. Beplanting in groene wijken zorgt niet alleen voor schaduw, maar neemt ook minder warmte op dan versteende gebieden. Doordat beplanting zorgt voor verdamping, warmt het overdag minder op en koelt het ’s nachts juist meer af. Tot slot zorgt de beplanting ervoor dat bij extreme regenval het water beter de bodem in zakt. 

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!'

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.