Hoe is het nu met… Coöperatie Polder Nijbroek

In de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ zijn 5 groepen bezig om 5 leegstaande locaties te veranderen in woningen.
Plan 26

De challenge begon in 2020 met een zoektocht naar geschikte locaties en gemeenten die wilden deelnemen. Inmiddels is het najaar 2022, zijn er groepen geselecteerd en zijn zij druk bezig met hun plannen en de verbouwing.

In 2020 kocht Coöperatie Polder Nijbroek een gesloopte boerderij met erf en grond in Nijbroek met als doel een aantal woningen te realiseren die passen in het landschap, de natuur, cultuurhistorie en ecologie en met een duidelijke binding met het dorp. Voorzitter Harry Zwiers van Coöperatie Polder Nijbroek vertelt hoe de plannen ervoor staan. 

Starters in Nijbroek houden

“Inmiddels ligt er een onherroepelijk bestemmingsplan en is de bouwvergunning aangevraagd voor de 4 schuurwoningen en de gezamenlijke veldschuur”, vertelt Harry. “De hoekwoningen verkopen we, de 2 middelste woningen houden we in bezit en verhuren we aan starters uit het dorp. Daar is veel behoefte aan; jongeren hebben geen woonruimte en gaan weg, dat willen we voorkomen. In de veldschuur komen onder andere bergingen en parkeerplaatsen voor bewoners.”

Fatsoenlijke prijs

Met de huidige bouwkosten viel het niet mee een geschikte aannemer te vinden, maar het is gelukt. Harry voegt toe: “Vóór de verkoop moet het financiële plaatje rond zijn. Het kan zijn dat we eerst nog een bezuinigingsronde doorlopen voordat we de markt opgaan. We willen een fatsoenlijke prijs vragen, maar daar moeten de woningen wel voor gebouwd kunnen worden.” 

Zonneveld

Naast de akkers en de boomgaard, komt er een zonneveld omzoomd door een dikke struweelhaag met enkele bomen. Harry vertelt: “Inclusief de zonnepanelen op de daken kunnen we hiermee in de helft van de energiebehoefte van de polder Nijbroek voorzien. De bouwvergunning is aangevraagd, en de aansluiting op het net is gegarandeerd.”

Handige dorpsgenoten

Komend najaar treft de aannemer de voorbereidingen, zodat de fundering van de gebouwen er voor de kerst kan liggen. Harry voegt toe: “Wij doen ook een hoop dingen zelf. In een omgeving als deze polder is altijd wel handig graaf- of transportmaterieel beschikbaar. De puinfundering voor het erf en de paden liggen er bijvoorbeeld al.”

Grote interesse

Iedereen in het dorp is blij met het initiatief. De afgebrande boerderij stond er jaren vervallen bij. Op zeker moment zou er een kalvermesterij worden gevestigd. Gelukkig heeft de coöperatie dat kunnen voorkomen door de percelen grond te kopen. Naast de betrokkenheid van de dorpsgenoten is ook de interesse voor de woningen al enorm. Harry vertelt enthousiast: “We hebben 2 makelaars ingeschakeld en er zijn al verschillende geïnteresseerden. Begrijpelijk, want het is een mooie plek.”

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.