Hoe is het nu met… Coöperatie Polder Nijbroek

In de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ zijn 5 groepen bezig om 5 leegstaande locaties te veranderen in woningen.
Hoe is het nu met… Coöperatie Polder Nijbroek

De challenge begon in 2020 met een zoektocht naar geschikte locaties en gemeenten die wilden deelnemen. Inmiddels is het najaar 2022, zijn er groepen geselecteerd en zijn zij druk bezig met hun plannen en de verbouwing.

In 2020 kocht Coöperatie Polder Nijbroek een gesloopte boerderij met erf en grond in Nijbroek met als doel een aantal woningen te realiseren die passen in het landschap, de natuur, cultuurhistorie en ecologie en met een duidelijke binding met het dorp. Voorzitter Harry Zwiers van Coöperatie Polder Nijbroek vertelt hoe de plannen ervoor staan. 

Starters in Nijbroek houden

“Inmiddels ligt er een onherroepelijk bestemmingsplan en is de bouwvergunning aangevraagd voor de 4 schuurwoningen en de gezamenlijke veldschuur”, vertelt Harry. “De hoekwoningen verkopen we, de 2 middelste woningen houden we in bezit en verhuren we aan starters uit het dorp. Daar is veel behoefte aan; jongeren hebben geen woonruimte en gaan weg, dat willen we voorkomen. In de veldschuur komen onder andere bergingen en parkeerplaatsen voor bewoners.”

Fatsoenlijke prijs

Met de huidige bouwkosten viel het niet mee een geschikte aannemer te vinden, maar het is gelukt. Harry voegt toe: “Vóór de verkoop moet het financiële plaatje rond zijn. Het kan zijn dat we eerst nog een bezuinigingsronde doorlopen voordat we de markt opgaan. We willen een fatsoenlijke prijs vragen, maar daar moeten de woningen wel voor gebouwd kunnen worden.” 

Onze boomgaard en pluktuin

Onze boomgaard en pluktuin transcriptie

Achter je zijn een paar prachtige ooievaars aan het cirkelen Nee maar ik zie ze zo mooi daar achter je zie ik ze steeds zo heen en weer gaan Er lopen allemaal konijnen voor het hondje uit Nou we staan hier in Nijbroek En dat is onderdeel van de Polder Nijbroek We hebben hier ondertussen zo’n 8 hectare grond gekocht We willen hier 5 woningen bouwen Dit is een heel klein boomgaardje met halfstambomen, Wat natuurlijk heel makkelijk is met plukken En die gaan we iets uitbreiden die kant op Dus we hebben een plan ontwikkeld waarbij je eigenlijk dat erf weer terugkrijgt Dus je hebt een hoofdwoning, dat is eigenlijk de boerderij En je hebt 2 schuren erachter Waarvan de ene schuur aan de zuidkant, daar komen 4 woningen in En de andere schuur blijft een schuur Een vlechtheg Van meidoorn, of sleedoorn Wat notenbomen Walnoot Hazelaars Of een Spaanse aak of een beuk Een poel wordt daar gegraven Salamanders en kikkers Wintergraan Maar ja, het is vreselijk droog op het moment We hopen dus met het aanplanten van die struweelhagen dat we het vocht hier ook wat houden Ik denk dat het heel volledig was Heel langzaam dreigt gewoon ons systeem in duigen te vallen omdat de diversiteit verdwijnt En daarmee functioneert heel langzaam eigenlijk alles minder Dat is in basis waar het om gaat Klimaatadaptief daar bedoelen we mee dat we maatregelen treffen die zorgen dat we zeg maar de veranderingen die op ons afkomen in het klimaat, en die zijn effect hebben op het weer, dat we die beter kunnen opvangen Ja de belangrijkste tip is, begint gewoon met van probeer zo min mogelijk te verstenen Nou daarnaast is dus zorgen dat op plekken die, waarvan je weet dat ze erg warm kunnen worden Dat je daar schaduw probeert te brengen in de vorm van bomen of struiken of planten.

Aan de noordkant van de schuurwoningen ligt een boomgaard, waar bewoners en dorpsgenoten gebruik van kunnen maken. Harry legt uit: “Het is een soort boomgaard en pluktuin ineen. Ook hebben we een wintervoedselakker ingezaaid met verschillende soorten graan. Dat is voedsel voor de vogels en andere dieren die daar rondlopen. Daarnaast is er nu gerst ingezaaid en vormen we percelen om tot botanisch hooiland. Gerst en hooi worden verkocht; en het idee is dat straks de boomgaard/pluktuin door Nijbroekers benut wordt voor het thuis maken van diverse producten. We willen dan liefst alle producten uit Polder Nijbroek voorzien van een merk. Dus niet alleen de boerderijmelk en -kaas, maar ook bijvoorbeeld jam en appelsap van bewoners en dorpsgenoten. Mét ons merk ‘Polder Nijbroek’ erop. Zo proberen we onze polder op de kaart te krijgen.”

Zonneveld

Naast de akkers en de boomgaard, komt er een zonneveld omzoomd door een dikke struweelhaag met enkele bomen. Harry vertelt: “Inclusief de zonnepanelen op de daken kunnen we hiermee in de helft van de energiebehoefte van de polder Nijbroek voorzien. De bouwvergunning is aangevraagd, en de aansluiting op het net is gegarandeerd.”

Handige dorpsgenoten

Komend najaar treft de aannemer de voorbereidingen, zodat de fundering van de gebouwen er voor de kerst kan liggen. Harry voegt toe: “Wij doen ook een hoop dingen zelf. In een omgeving als deze polder is altijd wel handig graaf- of transportmaterieel beschikbaar. De puinfundering voor het erf en de paden liggen er bijvoorbeeld al.”

Grote interesse

Iedereen in het dorp is blij met het initiatief. De afgebrande boerderij stond er jaren vervallen bij. Op zeker moment zou er een kalvermesterij worden gevestigd. Gelukkig heeft de coöperatie dat kunnen voorkomen door de percelen grond te kopen. Naast de betrokkenheid van de dorpsgenoten is ook de interesse voor de woningen al enorm. Harry vertelt enthousiast: “We hebben 2 makelaars ingeschakeld en er zijn al verschillende geïnteresseerden. Begrijpelijk, want het is een mooie plek.”

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.