Hoe is het nu met… Back to School in Appeltern

In de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ zijn 5 groepen bezig om 5 leegstaande locaties te veranderen in woningen.
Spitsestraat Appeltern - mhsig.jpg

De challenge begon in 2020 met een zoektocht naar geschikte locaties en gemeenten die wilden deelnemen. Inmiddels is het najaar 2022, zijn er groepen geselecteerd en zijn zij druk bezig met hun plannen en de verbouwing.

Met 4 vrienden tekende Maik van Ooijen in 2021 het koopcontract van de voormalige monumentale Gravin van Rechterenschool in Appeltern. Samen gingen ze ‘Back to School’, want gewone starterswoningen waren niet te betalen. De bedoeling was het leegstaande pand te verbouwen tot 4 rijtjeswoningen. Maik vertelt hoe het daar nu mee gaat.

Goed op schema

De sloop is achter de rug. Het meeste hebben Maik en zijn vrienden zelf gedaan, voor het grote sloopwerk hebben ze een bedrijf ingehuurd. Maik vertelt: “Ik ben blij dat dat achter de rug is. Die inhuur heeft ons weken gescheeld. Daardoor lopen we nog goed op schema. Nu kunnen we in het lokaal aan de slag met het veranderen van de constructie en het zetten van de wandjes. Als het zo doorgaat, kunnen we er voor het einde van het jaar in.”

Behoud van uitstraling

Iedere woning bestaat uit een lokaal en een aanbouw. De fundering voor de aanbouw ligt en de vloeren zijn geplaatst. Maik vertelt: “Die aanbouwtjes zitten aan de voorkant. Omdat het voormalige schoolpand zo’n herkenbaar gebouw is voor het dorp, willen we de uitstraling zoveel mogelijk hetzelfde houden. Dat vinden buurtgenoten en de gemeente ook heel belangrijk. Daar doen we ook echt ons best voor.”

De buurt betrekken

De ‘Back to Schoolers’ komen zelf ook uit de buurt. Gelukkig krijgen ze alleen maar enthousiaste reacties op hun plannen. Maik vertelt: “Als je bijvoorbeeld hier bij de bouwmarkt staat, maak je wel eens een praatje. En als ze dan horen dat we de school verbouwen, zijn ze blij dat die blijft staan. En als ik er met kennissen over praat, zeggen ze: oh, dat had ik ook willen doen! Maar het is een groot iets dat je aanpakt. In eerste instantie had ik het zelf ook niet aangedurfd. Het is dat een van de meisjes in ons groepje een vader in de bouwwereld heeft. Dat maakte voor mij de drempel een stuk lager om het toch aan te pakken.”

Enthousiaste reacties

Naast de gesprekken op straat, hebben de toekomstige bewoners ook een maquette gemaakt. Maik voegt toe: “Die hebben we laten zien op het dorpsplatform. Zo weet iedereen wat we van plan zijn om te maken. Ook is er een grasveldje op een van de hoeken van het gebouw, waar we nog geen bestemming voor hebben. Daar kunnen we gezamenlijk met de buurt iets voor verzinnen. Op het dorpsplatform hebben we buurtbewoners om ideeën gevraagd. Er is nog niets besloten, maar daar komt zeker iets moois uit voort.” 

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.