Hoe is het nu met… de Plataan in Wezep

In de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ zijn 5 groepen bezig om 5 leegstaande locaties te veranderen in woningen.
3 mensen kijken bij bouwtekeningen van de Plantaan

De challenge begon in 2020 met een zoektocht naar geschikte locaties en gemeenten die wilden deelnemen. Inmiddels is het najaar 2022, zijn er groepen geselecteerd en zijn zij druk bezig met hun plannen en de verbouwing.

Stichting Woonzorg de Plataan is een initiatief van ouders van kinderen met een beperking. Namens een aantal ouders willen zij zorgappartementen realiseren in het oude schoolgebouw De Klepperbelt in Wezep. Jan van Raalte, bestuurder van de stichting, vertelt hoe het nu, september 2022, gaat. 

Zoektocht naar zorgaanbieder

Voor de verbouwplannen van De Klepperbelt was een geschikte zorgaanbieder onmisbaar en die was nog best lastig te vinden, volgens Jan. Hij vertelt: “De aannemer heeft affiniteit met het bouwen van zorglocaties, maar wilde wel ook graag met de zorgaanbieder praten. De bewoners moeten straks wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Voor de ouders is het bovendien best een stap als een kwetsbaar kind uit huis gaat. Dus het was belangrijk dat zij een goed gevoel hadden bij de zorgaanbieder: hier durf ik mijn kind aan toe te vertrouwen. Uiteindelijk zijn we een half jaar bezig geweest om een zorgaanbieder uit te zoeken.”  

Behoud van christelijke identiteit

Nadat in overleg met de ouders op 13 juli een keus is gemaakt voor een zorgaanbieder, brak de zomervakantie aan. Gelukkig is deze belangrijke stap nu wel gezet en gaan de zorgaanbieder, de aannemer en de stichting na de vakantie met elkaar om tafel om het woonconcept in te vullen. Wel hebben sommige ouders nog wat vragen op het gebied van identiteit. Jan legt uit: “We hebben gekozen voor een woonvorm die gebaseerd is op christelijke normen en waarden, waar iedereen welkom is. Met de keuze voor deze zorgaanbieder zijn sommige ouders bang dat die identiteit verwaterd. Deze ouders wilden liever een christelijke zorgaanbieder, maar dat lukte niet. Anderen wilden dat het juist niet te christelijk werd, want het moet wel open voor iedereen blijven. Daar moeten ouders elkaar in vinden. Samen met de Stichting “Op weg met de ander” hopen we hier een goede balans in te vinden.” 

Klaar voor de bouw

Als alles goed gaat, kunnen in het najaar de bouwtekeningen gemaakt worden. Dan kan ook gekeken worden of de bewoners goed bij elkaar passen en of er voldoende zorgindicatie is, zodat het ook gefinancierd kan worden. Daarna kunnen de vergunningen worden aangevraagd. Jan vertelt: “We hopen voor de zomer 2023 te kunnen beginnen met bouwen. Er ligt een vrij gedetailleerde schets, waar de zorgaanbieder naar gaat kijken. De aannemer is heel flexibel en de gemeente steunt ons ook. Zonder bezwaren van de buurt kunnen we voor de zomer beginnen en kunnen de bewoners er hopelijk in 2024/2025 in.”

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.