Hoe is het nu met… de Plataan in Wezep

In de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ zijn 5 groepen bezig om 5 leegstaande locaties te veranderen in woningen.
Hoe is het nu met… de Plataan in Wezep

De challenge begon in 2020 met een zoektocht naar geschikte locaties en gemeenten die wilden deelnemen. Inmiddels is het najaar 2022, zijn er groepen geselecteerd en zijn zij druk bezig met hun plannen en de verbouwing.

Stichting Woonzorg de Plataan is een initiatief van ouders van kinderen met een beperking. Namens een aantal ouders willen zij zorgappartementen realiseren in het oude schoolgebouw De Klepperbelt in Wezep. Jan van Raalte, bestuurder van de stichting, vertelt hoe het nu, september 2022, gaat. 

Zoektocht naar zorgaanbieder

Voor de verbouwplannen van De Klepperbelt was een geschikte zorgaanbieder onmisbaar en die was nog best lastig te vinden, volgens Jan. Hij vertelt: “De aannemer heeft affiniteit met het bouwen van zorglocaties, maar wilde wel ook graag met de zorgaanbieder praten. De bewoners moeten straks wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Voor de ouders is het bovendien best een stap als een kwetsbaar kind uit huis gaat. Dus het was belangrijk dat zij een goed gevoel hadden bij de zorgaanbieder: hier durf ik mijn kind aan toe te vertrouwen. Uiteindelijk zijn we een half jaar bezig geweest om een zorgaanbieder uit te zoeken.”  

Behoud van christelijke identiteit

Nadat in overleg met de ouders op 13 juli een keus is gemaakt voor een zorgaanbieder, brak de zomervakantie aan. Gelukkig is deze belangrijke stap nu wel gezet en gaan de zorgaanbieder, de aannemer en de stichting na de vakantie met elkaar om tafel om het woonconcept in te vullen. Wel hebben sommige ouders nog wat vragen op het gebied van identiteit. Jan legt uit: “We hebben gekozen voor een woonvorm die gebaseerd is op christelijke normen en waarden, waar iedereen welkom is. Met de keuze voor deze zorgaanbieder zijn sommige ouders bang dat die identiteit verwaterd. Deze ouders wilden liever een christelijke zorgaanbieder, maar dat lukte niet. Anderen wilden dat het juist niet te christelijk werd, want het moet wel open voor iedereen blijven. Daar moeten ouders elkaar in vinden. Samen met de Stichting “Op weg met de ander” hopen we hier een goede balans in te vinden.” 

Buurt

Buurt transcriptie

We zijn in Wezep bij finalisten van de challenge Mijn Huis staat in Gelderland. De groep De Plataan leidt ons rond door het pand en vertelt wat zij aan het thema leefbaarheid doen in hun plannen. Is wel mooi he. Ja. En als je daar kijkt, daar heb je, dan de appartementen. Dus waar je komt te wonen. Ik ben Jan van Raalte en ik ben voorzitter van de zorg woongroep De Plataan. En de Plataan heeft de gelegenheid gekregen om in dit mooie gebouw De Klepperbelt te kijken of we daar zorgappartementen kunnen regelen voor een aantal mensen met een beperking in Wezep. Onder leefbaarheid verstaan wij dan het verbinden van mensen met elkaar. En je begint steeds vanuit de inwoners. In dit geval bij De Plataan begin je vanuit het bestuur en de groep ouders. Die een kind hebben dat hier graag, met een beperking, die hier graag wil wonen. De buurt weet precies hoe het hier wonen is. Dat weten zij beter dan wij. Dus doe je voordeel daarmee. Ik woon hier op de hoek tegenover dit gebouw zeg maar, waar de jongeren komen te wonen. En ze hebben eigenlijk mij benaderd om te kijken wat er in de buurt speelt. Dan kom je gelijk al op verhalen van wat zouden wij dan ook als buurt eventueel ook kunnen doen. In de praktijk zien we heel vaak, en zoals ook bij Mijn Huis staat in Gelderland, dat er begonnen wordt vanuit de stenen te denken. Maar in feite is natuurlijk met de mensen samen de leefbaarheid, ja, dat is cruciaal. De eerste tip is gebruik de kracht die er is in de buurt, de kracht van de mensen zelf. Tip 2 is de communicatie: doe dat op een manier die ook weer past bij de betreffende buurt. En tip 3 is: haal ook de blik van buiten naar binnen toe, door een onafhankelijke bijvoorbeeld in te schakelen. Ik vind het een super mooie tekening. En ik hoop dat we, dat ze snel gaan bouwen en we er zo snel mogelijk gaan wonen.

Met de buurt hebben de ouders goed contact. Er zijn een aantal momenten geweest dat ze even bij elkaar kwamen. Jan voegt toe: “Het idee wordt wel gedragen in de buurt. We hebben ze uitgenodigd op locatie en bouwtekeningen laten zien. Voor de buurtbewoners was het belangrijk te weten dat de gebouwen niet te veel veranderden. Ze wilden hun ‘eigen’ buurt houden. Voor ons is het belangrijk dat de jongeren zich straks thuis voelen in de buurt. We krijgen een stuk gemeentegrond die we samen mogen inrichten. Daarvan kunnen we misschien wel een ontmoetingspark maken tussen buurt en bewoners, geschikt voor mensen met een beperking. In de buurt woont iemand die zelf in een rolstoel zit, dus die wil onze ambassadeur zijn. Dat helpt.”

Klaar voor de bouw

Als alles goed gaat, kunnen in het najaar de bouwtekeningen gemaakt worden. Dan kan ook gekeken worden of de bewoners goed bij elkaar passen en of er voldoende zorgindicatie is, zodat het ook gefinancierd kan worden. Daarna kunnen de vergunningen worden aangevraagd. Jan vertelt: “We hopen voor de zomer 2023 te kunnen beginnen met bouwen. Er ligt een vrij gedetailleerde schets, waar de zorgaanbieder naar gaat kijken. De aannemer is heel flexibel en de gemeente steunt ons ook. Zonder bezwaren van de buurt kunnen we voor de zomer beginnen en kunnen de bewoners er hopelijk in 2024/2025 in.”

Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande gebouwen. Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie of samenwerking van/met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, gaat een expertgroep bij alle finalisten langs en is er een prijs voor de winnaar.