Basisschool de Klepperbelt in Wezep

De Klepperbelt is een voormalige basisschool in Wezep. De locatie ligt tussen belangrijke verkeerswegen, namelijk de Stationsweg en de Keizersweg. Zowel de dorpskern van Wezep, het winkelcentrum Meidoornplein als het natuurgebied buiten Wezep bevinden zich op loopafstand.
Basisschool de Klepperbelt in Wezep

Over de locatie

De Klepperbelt is een kenmerkend gebouw op een zichtlocatie in de kern van Wezep (gemeente Oldebroek) en omgeven door groen. Onderdeel van de locatie is een aangrenzend stuk openbaar groen. De locatie heeft nu een maatschappelijke bestemming.

De buitengevel van het gebouw is architectonisch bepalend en heeft daarom een mooie uitstraling naar de omgeving. Het schoolgebouw op deze locatie heeft voor het stedenbouwkundig beeld een positieve bijdrage naar zijn omgeving. Dat komt door de ruimtebeslag, het volume van het gebouw en de architectonische uitstraling. 

Nieuwe invulling

De locatie is vele jaren gebruikt als basisschool, maar verliest nu zijn functie. Daardoor kan er een nieuwe invulling komen voor het bestaande gebouw. Voor het gebruik als (zorg)woningen is een grondige interne verbouwing nodig. 

Het woonmilieu, de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke inpassing zijn belangrijke uitgangspunten bij de plannen. De toekomstige stedenbouwkundige structuur moet passen bij de bestaande ruimtelijke kenmerken; zoals verkaveling, karakter bestaande bebouwing en aanwezige beplantingen.

Het huidige gebouw moet zoveel mogelijk in stand blijven. Het groen moet behouden of versterkt worden. Bij de verbouw van het gebouw is optimale energie- en waterbesparing van belang. De plannen moeten een positieve bijdrage leveren aan het behouden van voorzieningen in Wezep die bijdragen aan de leefbaarheid.

Links

De MHSIG-locaties

Bekijk hier de andere locaties van de challenge Mijn huis staat in Gelderland.