A326 Wijchen - Nijmegen

In 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de A326 van knooppunt Bankhoef tot aan het Palkerplein. We vervangen het asfalt en daarnaast voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren.
A326 Wijchen - Nijmegen
Laatst gewijzigd op: 29-maart-2022

We proberen daarbij zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Wij gebruiken daarom voor dit project een duurzaam asfaltmengsel.

Werkzaamheden

Op de A326 van knooppunt Bankhoef tot aan het Palkerplein is onderhoud aan het asfalt nodig. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt voeren we ook de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomerperiode van 2022, rondom de bouwvakanties. Dit doen we om de overlast voor bewoners en verkeer zoveel mogelijk te beperken. De omleidingen voor verkeer bereiden we voor in overleg met Rijkswaterstaat, gemeente Wijchen, gemeente Nijmegen en hulpdiensten. 

Een duurzame aanpak 

Om onze wegen goed te houden, is goed asfalt nodig. Met het oog op de toekomst, kiezen we steeds vaker voor duurzamere oplossingen. Door gebruik te maken van duurzame alternatieven voor bijvoorbeeld een asfaltdeklaag, verkleinen we onze CO2 voetafdruk. Dit draagt bij aan een klimaatneutraal Gelderland. 

Het project A326 Wijchen – Nijmegen is een proef waarbij aannemer BAM Infra in onze opdracht gebruik maakt van een duurzaam asfaltmengsel. Hierdoor verkleinen we onze CO2 footprint. Ook gaat dit asfaltmengsel langer mee, waardoor we dit in de toekomst minder vaak hoeven te vervangen.

Maatregelen

Het groot onderhoud bestaat uit de volgende maatregelen:

  • asfalt en vangrails vervangen
  • voegovergangen verbinding A50 – A326 vervangen
  • beton repareren en  kunstwerken schoonmaken
  • leuningen herstellen
  • onderhoud aan duikers
  • informatiehaven langs de A326 verwijderen
  • onderhoud aan de betonbanden van de rotonde
  • detectielussen aanbrengen

Planning

  • De werkzaamheden zijn voorlopig gepland van maandag 25 juli tot en met vrijdag 26 augustus 2022. 
  • Na afstemming over de uitvoering met regionale partners, volgt de precieze planning. Naar verwachting is dit in april 2022.