Procedure en kosten

Bij een normale procedure loopt de afhandeling van uw vergunning- of ontheffingsaanvraag volgens een aantal vaste stappen:

  • U krijgt van ons een digitale ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd;
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u van ons schriftelijk bericht;
  • We beoordelen vervolgens uw aanvraag en toetsen deze aan de eisen.

We hebben meestal 8 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag heeft ingediend. Is uw aanvraag bij indienen niet compleet? Dan telt de extra tijd die nodig is om uw aanvraag volledig te maken op bij de behandelingsduur. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw vergunning of ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige vergunning of ontheffing ligt bij u.

Kosten

Aan vergunningen en ontheffingen zijn kosten verbonden, zogenaamde leges. De hoogte van de leges staan in de Tarieventabel provincie Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.