Werkzaamheden Westervoortsedijk / Pleijroute (N325)

Aanpassing kruispunt voor betere doorstroming en nieuwe fietsverbindingen Provincie Gelderland legt een extra rechtsafstrook op de N325 aan voor verkeer komende uit de richting Velperbroek naar de Westervoortsedijk.
Gepubliceerd op: 19-september-2022

Daarnaast legt de provincie op verzoek van de gemeente Arnhem een nieuwe fietsverbinding aan tussen het fietspad langs de Pleijroute (N325) en de snelfietsroute Arnhem – Westervoort - Duiven. Ook wordt de voormalige busbaan aan de oostzijde van de Pleijroute weggehaald. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 29 september tot en met 20 december 2022. De provincie treft verkeersmaatregelen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.   

Betere doorstroming verkeer en betere fietsverbinding 

De Pleijroute is een belangrijke route voor verkeer naar de A12 en de A325. Bij het kruispunt Westervoortsedijk / Pleijroute staat gemotoriseerd verkeer uit alle richtingen stil zodra fietsers oversteken.  Door de fietsverbinding bij dit kruispunt te verbeteren en een extra rechtsafstrook aan te leggen voor gemotoriseerd verkeer, stroomt  verkeer beter door.    

Extra rechtsafstrook op kruispunt

De provincie maakt een tweede rechtsafstrook bij het kruispunt met de Westervoortsedijk voor gemotoriseerd verkeer komende uit de richting Velperbroek. Zodat het verkeer richting Westervoort en richting Arnhem centrum van elkaar wordt gescheiden. Met deze extra rechtsafstrook verbetert zowel de doorstroming van afslaand verkeer als verkeer dat rechtdoor gaat.

Nieuwe fietsverbinding

De provincie maakt een fietspad over de bestaande waterplas bij de Zevenaarsweg.  Het nieuwe fietspad komt op een dijkje te liggen en wordt verlicht. In de nieuwe situatie steken fietsers straks het kruispunt Westervoorstedijk/ Pleijroute (N325) aan de kant van de Westervoortsedijk over en rijden via het nieuwe fietspad over de waterplas naar het bestaande fietspad tussen Arnhem en Westervoort. Zodra het nieuwe fietspad over de waterplas klaar is, wordt de bestaande fietsoversteek bij de Westervoortsedijk met de Zevenaarseweg verwijderd. Ook wordt de voormalige busbaan aan de oostzijde van de Pleijroute weggehaald om te voorkomen dat fietsers dit als sluiproute blijven gebruiken. Gelderland voert deze maatregelen in opdracht van de gemeente Arnhem uit.

2 weekeind afsluitingen

Er zijn 2 weekeindafsluitingen nodig, namelijk van 4 tot en met 7 november 2022 en van 18 tot en met 21 november 2022. In het eerste weekend is de Westervoortsedijk Arnhem uit afgesloten en het tweede  weekend is de Westervoortsedijk Arnhem in afgesloten. Verkeer wordt omgeleid met borden langs de weg. 

Overige verkeersmaatregelen

De Westervoortsedijk is van 7 t/m 18 november 2022 afgesloten tussen 22:00 uur en 6:00 uur om de extra rechtsafstrook op de Pleijroute te maken. Verkeer uit de richting van het Velperbroekcircuit wordt dan omgeleid via de afslag Huissen. Het verkeer moet daar omkeren om vervolgens de Westervoortsedijk op te rijden. 

In de week van 31 oktober tot 4 november 2022 zijn er 2 nachten 1 rijbaan beschikbaar voor verkeer om linksaf te slaan vanaf de Pleijroute naar de Westervoortsedijk. Dit is nodig om werkzaamheden veilig in de middenberm van de Westervoortsedijk uit te voeren. 

Verkeershinder

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker, die we zoveel mogelijk proberen te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun reis goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Door goed op te letten, de maximumsnelheid niet te overtreden en de regels te volgen, werken we samen aan een veilig verkeer in Gelderland.

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden aan de N325 staat op www.gelderland.nl/N325 Pleijroute-Westervoortsedijk. Op www.bereikbaargelderland.nl staat actuele informatie over afsluitingen en omleidingsroutes. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?