Wegwerkzaamheden N834 in Buren en Asch

Provincie Gelderland werkt aan de N834. Tussen vrijdagavond 2 juni en zaterdag 3 juni krijgt de rotonde Peperstraat – Tielseweg in Buren een nieuwe asfaltlaag.
Gepubliceerd op: 24-mei-2023

En van maandag 5 juni tot en met vrijdag 9 juni wordt de N834 in de bebouwde kom van Asch op een aantal plekken snelheidsverlagende en verkeersveiligheidsmaatregelen toegepast.   

Nieuw asfalt rotonde in Buren 

De rotonde Peperstraat – Tielseweg in Buren is toe aan een nieuwe asfalttoplaag. De bovenste laag van het asfalt wordt vervangen en waar nodig worden onderdelen hersteld. Zo is de rotonde weer klaar en veilig voor de toekomst. Hiervoor is de Tielseweg van de kruising met de Oude Tielseweg tot aan de Erichemseweg van vrijdagavond tot zaterdagavond afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt niet gewerkt tussen 23.30 – 8.00 uur.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes voor doorgaand verkeer (via de N320 en N835). Deze staan aangegeven met borden langs de weg. Lokaal verkeer rijdt om via de Erichemseweg en de Ridder Alartlaan. Fietsers kunnen via het fietspad om de werkzaamheden heenrijden. Tijdens de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig. Buslijn 440 rijdt om via Erichem.

Veiligheidsmaatregelen in Asch

Provincie Gelderland wil de verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Asch verbeteren. Om te zorgen dat weggebruikers daar niet te hard rijden wordt de weg op een paar plekken aangepast. Er komt een verkeerssluis op de Culemborgseweg ter hoogte van de Krupheulstraat. De ingangen van de bebouwde kom worden verduidelijkt met nieuwe borden en  verkeersgeleiders zodat weggebruikers worden geholpen om hun snelheid te verlagen. Ook krijgt de komingang een nieuwe asfaltlaag. Tot slot komt er alleen in de bocht tussen de Meentstraat en de Achterstraat een stipmarkering op de as van de weg. Het zicht is daar beperkt en de stipmarkering helpt verkeersdeelnemers om de bocht beter in te schatten. Een overzicht van alle maatregelen staat op www.gelderland.nl/n834

Afsluiting en omleiding van 5 – 9 juni 

Provincie Gelderland sluit van maandag 5 7.00 uur t/m vrijdag 9 juni 18.00 uur de weg af van de kruising Achterstraat/Culemborgseweg tot de kruising Krupheulstraat/Culemborgseweg. Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes voor doorgaand verkeer (via de N320 en N835). Deze staan aangegeven met borden langs de weg. Lokaal gemotoriseerd verkeer en fietsers rijden om via de Achterstraat en/of Krupheulstraat. Tijdens de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig. Buslijn 46 en 440 rijden om via tijdelijk haltes op de Kornedijk Buren en Haardijk ter hoogte van Asch.

Samen overlast verminderen  

Bij het werken aan de weg doet provincie Gelderland er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. De periodes van afsluitingen en het gebruik van omleidingsroutes worden zo kort mogelijk gehouden. Met als resultaat een mooie nieuwe weg met verkeer dat vlot en veilig doorstroomt. De provincie roept weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximumsnelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar. En werken we samen aan veilig verkeer.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?