We kunnen aan de slag met terugdringen stikstof

De provincie Gelderland is blij met de brief die minister Van der Wal vandaag heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. In die brief maakt ze bekend versnel geld vrij te maken voor de versnellingsplannen die de provincies hebben ingediend om stikstof terug te dringen en de natuur te herstellen.
Gepubliceerd op: 15-juli-2022

Gedeputeerde Peter Drenth: “We kunnen nu echt aan de slag met veel van de maatregelen die we in mei al hebben ingediend bij de minister: het terugdringen van de stikstofuitstoot door innovatie en het opkopen van bedrijven. Ook kunnen we perspectief bieden aan de PAS-melders. Wel is het jammer dat er nog geen geld komt om met de industrie aan de slag te gaan. Daar gaan we dan in augustus mee verder, samen met minister Jetten.”

De brief maakt duidelijk dat de provincies maatwerk mogen en kunnen leveren, ook waar het gaat om de grensgebieden van de ecologische gebieden en dat de kritische depositiewaarde (KDW) daar niet op een rigide manier overheen gelegd gaat worden. 

Drenth: “Al met al een mooie, grote eerste stap. In Gelderland kunnen we daar voorlopig verder mee. En de stappen hierna zullen nog volgen.”

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?