Wapsumsestraat tussen Brummen en De Hoven 4 weken dicht

Provincie Gelderland voert van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2022 werkzaamheden uit op de provinciale weg (N345) tussen Brummen en De Hoven/ Zutphen.
Gepubliceerd op: 26-september-2022

Dat is nodig om de turborotonde Kanonsdijk aan te sluiten op de Wapsumsestraat. Deze rotonde maakt straks deel uit van de nieuwe rondweg N345 De Hoven/ Zutphen. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A1, N348 en N345. Fietsers worden omgeleid via de Baankstraat.

Rotonde Kanonsdijk

De provincie werkte de afgelopen 8 maanden aan de bouw van een turborotonde op de Kanonsdijk bij De Hoven. Deze rotonde is bijna klaar, evenals het daaronder gelegen fietspad. Nu wordt deze rotonde aangesloten op de Wapsumsestraat N345. Verkeer kan de rotonde eind 2022 gebruiken, omdat dan de nieuwe rondweg open is.

Afsluiting Wapsumsestraat  

Tijdens de werkzaamheden is de Wapsumsestraat (N345) tussen Brummen en Zutphen afgesloten voor al het verkeer, vanaf de aansluiting met de Cortenoeverseweg tot en met de nieuwe aansluiting De Teuge. De afsluiting is nodig om de werkzaamheden veilig uit te voeren en om problemen te voorkomen met vrachtwagens die te ver doorrijden en dan niet meer kunnen keren. Met als gevolg dat verkeer vast komt te staan en werkzaamheden hinder ondervinden. 

Forse omleidingsroutes

Verkeer vanuit Brummen richting Zutphen en Apeldoorn wordt omgeleid via de nieuwe brug (N348) in Zutphen naar de A1. Verkeer vanuit Zutphen richting Brummen wordt omgeleid via de nieuwe brug (N348) naar de N345 tussen Brummen en Zutphen. Verkeer vanuit Zutphen richting Apeldoorn wordt omgeleid via de N348 en de A1. Verkeer vanuit Apeldoorn richting Zutphen en Brummen wordt omgeleid via de A1 en de N348. 

Bereikbaarheid De Hoven

Uiterlijk vrijdag 30 september 2022 zijn de werkzaamheden bij de rotonde bij de Weg naar Voorst klaar. Daarna is de Weg naar Voorst weer open voor al het verkeer tussen Empe en De Hoven. Reizigers kunnen deze weg dus weer gebruiken in de richting Voorst en Apeldoorn en om De Hoven en De Teuge te bereiken. Zutphen is bereikbaar via de oude IJsselbrug, behalve voor vrachtwagens. 

Bereikbaarheid De Teuge 

De nieuwe aansluiting De Teuge blijft zo lang open als mogelijk. We ontkomen er niet aan om de aansluiting af te sluiten, zodra we daar asfalteren. Dat duurt een aantal dagen. We vragen daarvoor uw begrip.  Tijdens die afsluiting kunnen bewoners de wijk in en uit via de Kanonsdijk – Oude Kanonsdijk en de Weg naar Voorst. En ook natuurlijk altijd via de noordelijk gelegen Baankstraat. 

De paaltjes op het wandel-/ fietspad zijn tijdelijk weggehaald, zodat bestemmingsverkeer en hulpdiensten vanuit de Teuge 1 via de Teuge 2 naar de Kanonsdijk kan rijden.

Werkzaamheden leiden tot hinder 

Doorgaand verkeer moet rekening houden met flinke omleidingsroutes. Dat komt omdat bij het omleiden van het verkeer gebruik wordt gemaakt van wegen, die geschikt moeten zijn voor de grotere verkeersstromen voor doorgaand verkeer. Zo voorkomen we dat omleidingsroutes vast komen te staan. En  het verkeer veilig en vlot kan doorrijden. Ook is er bij de keuze voor de omleidingsroutes speciale aandacht voor het ontzien en voorkomen van extra verkeer op schoolroutes en andere wegen met veel fietsers. De omleidingsroutes zijn besproken en afgestemd met de gemeenten. 

Samen overlast verminderen 

Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. De periodes van afsluitingen en het gebruik van  omleidingsroutes houden we zo kort mogelijk.  En het resultaat een mooie nieuwe weg met verkeer dat vlot en veilig door stroomt. We roepen weggebruikers om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zou houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer. 

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden aan de rondweg staat op website gelderland.nl/N345-dehoven.  Op bereikbaargelderland.nl staat actuele informatie over afsluitingen en omleidingsroutes. 
 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?