Provincie stelt een waarschuwing in vanwege blauwalgen bij Rhederlaag Giese Kop te Lathem (gem. Zevenaar)

Uit recente metingen van Rijkswaterstaat is gebleken dat er blauwalgen in de zwemzone is geconstateerd bij Rhederlaag Giese Kop te Lathem (gem. Zevenaar). Hierdoor bestaat er een verhoogd risico op gezondheidsklachten.
Gepubliceerd op: 28-juli-2022

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen. 

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:

Klachten over het zwemwater?

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?