Veiligere fietsoversteek op Ellecomsedijk (N317) bij Doesburg

Provincie Gelderland voert tussen maandag 19 september en vrijdag 21 oktober 2022 werkzaamheden uit op de N317 (Ellecomsedijk), tussen Doesburgsedijk in Rheden tot aan aansluiting Koepoortdijk in Doesburg.
Gepubliceerd op: 6-september-2022

Op de N317 komt een middengeleider ter hoogte van het Schoonoordpad. Fietsers kunnen straks per rijstrook oversteken en hebben de mogelijkheid om op de middengeleider te wachten om het overige deel van de rijbaan over te steken. Hierdoor wordt de oversteek voor fietsers veiliger. Tegelijk gebeuren in deze periode ook kleinschalige onderhoudswerkzaamheden,  zoals reparatie aan de geleiderail, verwijderen van graffiti bij de viaducten Koepoortdijk en Van Middachtenweg in Doesburg. 

Verkeershinder 

Van maandag 19 september tot en met vrijdag 21 oktober wordt het gemotoriseerd verkeer in beide richtingen langs de werkzaamheden geleid. Twee rijstroken blijven naast het werkvak beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Fietsers worden met borden op locatie langs de werkzaamheden geleid. Het recreatieve pad Schoonoordpad is tijdens de werkzaamheden aan de kant van N317 afgesloten.

Wegafsluitingen N317 en omleiding voor 2 avonden en nachten

De afsluitingen van de Ellecomsedijk (N317), tussen Doesburgsedijk tot aan de aansluiting Koepoortdijk in Doesburg vinden plaats van maandag 19 september op dinsdag 20 september 2022 en van maandag 17 oktober op dinsdag 18 oktober 2022. De eerste afsluiting is nodig voor de voorbereiding van de werkzaamheden. Tijdens de 2e afsluiting wordt de deklaag op het asfalt aangebracht. De afsluitingen beginnen in de avond om ongeveer 20.00 uur en duren tot in de ochtend 06.00 uur. Voor gemotoriseerd verkeer geldt dan een omleiding vanuit Dieren via A348, A12 en N338 naar Doesburg. De omleidingen worden met borden aangegeven. Aanliggende woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Op www.bereikbaargelderland.nl staan de actuele afsluitingen en omleidingsroute.

Plan uw reis

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker, die we zoveel mogelijk proberen te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Door goed op te letten, de maximumsnelheid niet te overtreden en de regels te volgen, werken we samen aan een veilig verkeer in Gelderland. 

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op 
www.gelderland.nl/N317 - Aansluiting-met-A348-rotonde-N338 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?