Start voorbereidende werkzaamheden vervanging Zettensebrug (N836) op 15 maart

Provincie Gelderland vervangt de Zettensebrug over de Linge (N836) in het najaar van 2023. Vanaf 15 maart starten de voorbereidende werkzaamheden met het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden leiden tot verkeershinder. De brug zelf wordt in het najaar vervangen.
Gepubliceerd op: 10-maart-2023

Werkzaamheden in 2 fasen

De Zettensebrug op de provinciale weg N836 is uit 1931. Naast deze betonnen brug liggen aan weerszijde houten fietsbruggen sinds 1992. De plannen voor het vervangen van de bruggen zijn in 2022 besproken met de gemeente en vertegenwoordigers uit de omgeving.  In overleg is gekozen om de werkzaamheden in 2 fasen uit te voeren. In het voorjaar start provincie Gelderland met het verleggen van de kabels en leidingen. De druk op het gasnetwerk is dan minder. In het najaar vervangt provincie de brug(gen). In deze periode maken recreatieve fietsers en landbouwvoertuigen het minst gebruik van deze weg en is de overlast beperkt.

Start voorbereidende werkzaamheden (fase 1)

Het verleggen van kabels en leidingen vindt plaats van 15 maart tot en met medio mei 2023. Van 20 t/m 24 maart wordt in de grond geboord. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn rond 19 mei afgerond.

Verkeershinder door afsluiting

  • Op dinsdag 28 en woensdag 29 maart is een deel van de Knoppersweg ten noorden van de brug afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid. (Brom)fietsverkeer kan gebruik maken van een omleiding door het weiland.
  • Op woensdag 5 en donderdag 6 april is de kruising ten zuiden van de brug afgesloten.  Autoverkeer dat komt vanaf de Wageningsestraat wordt omgeleid. Verkeer dat vanaf de Heldringstraat of de Weteringsewal komt kan wel gebruik maken van de brug. (Brom)fietsverkeer kan gebruik maken van een lokale omleiding.
  • Van 19 april tot en met 5 mei zetten we gedeelten van de provinciale weg N836 af. Tijdelijke verkeerslichten regelen de verkeersdoorstroom. 

Vervangen brug (fase 2)

In het najaar van 2023 wordt de brug vervangen. Er komt 1 nieuwe brug voor autoverkeer en fietsers. Op de nieuwe brug komt er een grotere afstand tussen het fietspad en de weg. Met een geleiderail ertussen verbeteren we de verkeersveiligheid. Meer informatie: www.gelderland.nl/n836.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?