Snoeiwerkzaamheden Aalten en Dinxperlo van 7 november en 2 december 2022

Provincie Gelderland voert reguliere snoeiwerkzaamheden uit tussen maandag 7 november met vrijdag 2 december 2022 aan de bomen langs de weg tussen Aalten en Dinxperlo (N819).
Gepubliceerd op: 2-november-2022

Omdat de weg te smal is om het verkeer veilig langs de snoeiwerkzaamheden te leiden, is de gehele Dinxperlosestraatweg tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Boomveiligheidsinspecties

Eéns per drie jaar inspecteert provincie Gelderland bomen langs provinciale wegen. Dit jaar waren de bomen langs de Dinxperlosestraatweg N819 aan de beurt. Op basis van deze controles bepaalt de provincie ook de onderhoudsmaatregelen. 

Verkeersmaatregelen

Voor de veiligheid van weggebruikers en werkers is het noodzakelijk de Dinxperlosestraatweg af te sluiten. Doorgaand verkeer wordt  omgeleid via de Sondernweg en de Caspersstraat. Fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van het fietspad, mogelijk met enige hinder. Buiten werktijden is de weg voor bestemmingsverkeer open. 

Plan uw reis

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker, die we zoveel mogelijk proberen te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Door goed op te letten, de maximumsnelheid niet te overtreden en de regels te volgen, werken we samen aan een veilig verkeer in Gelderland.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over het beheer van bomen langs provinciale wegen staat op deze pagina op de website van de provincie.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?