Provincies verklaren bezwaar tegen gunning busconcessie IJssel-Vecht ongegrond

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel.
Gepubliceerd op: 30-augustus-2022

Vervoerder Qbuzz heeft bezwaar ingediend tegen de gunning van de busconcessie IJssel-Vecht aan EBS. Op basis van het advies van de bezwaarschiftencommissie verklaren de provincies het bezwaar ongegrond. De provincies houden vast aan het besluit om de busconcessie te gunnen aan vervoerder EBS.

In april van dit jaar maakten de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel bekend de gezamenlijke 13-jarige busconcessie te gunnen aan EBS. Qbuzz heeft bezwaar tegen dit besluit ingediend. Het bezwaar is behandeld door een speciaal voor deze aanbesteding ingestelde bezwaarschriftencommissie. De commissie adviseert het besluit in stand te laten. Naar het oordeel van de commissie is geen sprake van een ongeldige inschrijving of een inschrijving die abnormaal laag is. Ook is het besluit voldoende gemotiveerd.

De nieuwe busconcessie gaat in december 2022 van start in het noordelijke deel van de Veluwe en Midden-Overijssel. Dit omvat onder meer het stadsvervoer in Apeldoorn en Zwolle. Vanaf december 2023 verzorgt EBS ook het OV in de regio IJsselmond en Lelystad.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?