Provincie zet in op duurzame fabrieksbouw

Provincie Gelderland zet € 1,8 miljoen in voor circulaire fabrieksbouw.
Gepubliceerd op: 11-juli-2022

Met de regeling ‘Natuurlijk Sneller Bouwen’ stimuleren we Gelderse bouwbedrijven om de omslag naar fabrieksbouw te maken en meer circulair en biobased materialen te gebruiken. Hiermee dragen we bij aan het versnellen en verduurzamen van de woningbouw in Gelderland.

 Gedeputeerde Peter Kerris: “De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 90.000 woningen worden bijgebouwd. Duurzame fabrieksbouw heeft de toekomst. Het versnelt de woningbouw, maakt woningen betaalbaar en zorgt ervoor dat we zuiniger en slimmer omgaan met onze grondstoffen.”

Sneller, goedkoper en duurzamer

Gelderland kent veel (toeleverende) MKB-bouwbedrijven. Deze tenderregeling richt zich op die bedrijven, die een belangrijke schakel in de woningbouw vormen. De subsidie is beschikbaar voor productielocaties in de prefabbouw, die zowel het productieproces willen versnellen als meer circulair willen werken.

 Gedeputeerde Helga Witjes: “Ondernemers en dus ook bouwbedrijven willen beschikken over grondstoffen en materialen. En dat is geen vanzelfsprekendheid en actueler dan ooit. De prijzen stijgen en door grondstoffen slim her te gebruiken, kunnen ondernemers kosten besparen. En dat is aantrekkelijker dan ooit. Hoe mooi zou het zijn als we die bouw circulair aanpakken, met gebruik van circulaire en biobased materialen? Daarom deze tender om de beste circulaire voorstellen te stimuleren!”

Hergebruik van bouwmaterialen

Door te kiezen voor een tenderregeling willen we innovatie van bouwbedrijven stimuleren. De beste voorstellen ontvangen een subsidie. Denk aan criteria als de bouwtijd van een woning, het aantal woningen dat wordt gerealiseerd, het verminderen van het gebruik van grondstoffen en hergebruik van materialen.

Terugdringen arbeidstekort

Deze regeling draagt ook bij aan het terugdringen van het arbeidstekort in de bouw. Door de digitalisering van productieprocessen zijn er minder of andere mensen nodig voor de woningbouw, waardoor er sneller kan worden gebouwd.

Planning

  • 5 september 2022: Openstelling regeling
  • 30 november 2022: Sluiting regeling
  • December 2022 tot februari/maart 2023: Beoordelen ingediende aanvragen

Meer informatie vindt u binnenkort op gelderland.nl/subsidies.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?