Provincie wil een brede aanpak voor huisvesting statushouders

Huisartsen die geen patiënten meer aannemen, een tekort aan leraren voor inburgeringsonderwijs en weinig perspectief op een baan. Het wordt steeds lastiger voor gemeenten om de juiste zorg, onderwijs en inburgering te bieden aan de statushouders die ze moeten huisvesten.
Gepubliceerd op: 23-mei-2023

Gedeputeerde Staten willen een bredere aanpak om statushouders sneller te kunnen integreren. Dat schrijven ze aan Minister Hugo de Jonge na een rondgang langs de gemeenten.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Gemeenten werken hard om statushouders zo snel mogelijk een woning te geven. Maar dat is pas het begin. Er is meer nodig om de zorg, het onderwijs en de inburgering van statushouders in goede banen te leiden. We moeten ze helpen om een toekomst op te bouwen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij’. 

Meer eenpersoonswoningen nodig

De provincie houdt toezicht op de huisvesting van statushouders door gemeenten. Vanwege de krapte op de woningmarkt is het moeilijk om geschikte woningen te vinden. En de woningen die vrijkomen staan vaak in dezelfde wijk waar al veel sociale huurwoningen staan, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Er is een mismatch tussen statushouders en de woningen die vrijkomen. Veel statushouders zijn alleenstaand en krijgen vaak noodgedwongen een eengezinswoning toegewezen. 

Ruimte om te experimenteren

De taakstelling voor de huisvesting van statushouders blijft nog lange tijd hoog. De provincie en de gemeenten vragen de minister om te komen met een brede aanpak met oog voor de woningvoorraad, zorg en onderwijs en een betere spreiding over de wijken. Met ruimte voor gemeenten om te experimenteren met nieuwe initiatieven o.a. om statushouders in duurdere wijken te huisvesten, onderwijs te combineren met dagbesteding en de inrichting van regionale zorgportalen voor statushouders. Hierdoor kunnen statushouders de zorg krijgen die nodig is en worden huisartsen ontlast. 

Tussenvoorziening voor statushouders

Een succesvol experiment is de tussenvoorziening van vier gemeenten in de Achterhoek. In Lichtenvoorde biedt een leegstaand zorggebouw onderdak aan 120 statushouders in afwachting van een definitieve woning. Ze kunnen dan al een start maken met de inburgering. Samen met het AZC in Winterswijk wordt voor onderwijs gezorgd. De provincie onderzoekt met het Rijk of dit in andere gemeenten navolging kan krijgen.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?