Provincie trekt waarschuwing voor blauwalgen bij Camping De Fontein te Eibergen (gem. Berkelland) in

De provincie Gelderland trok de waarschuwing voor blauwalgen bij Camping De Fontein te Eibergen in. Uit recente controles van Waterschap Rijn en IJssel blijkt dat er geen blauwalgen meer zijn aangetroffen in het zwemwater. Er is dan ook geen verhoogd risico meer op gezondheidsklachten.
Gepubliceerd op: 19-augustus-2022

De waarschuwing voor blauwalgen gold vanaf 15 augustus 2022, omdat uit visuele controle bleek dat er een drijflaag potentieel toxische blauwalgen waren geconstateerd. Hierdoor was een verhoogd risico op gezondheidsklachten aanwezig. 

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:

Klachten over het zwemwater

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?