Provincie stelt een waarschuwing in vanwege blauwalgen bij Recreatieplas De Bisonbaai te Ooij (gem. Berg en Dal)

Uit metingen van Rijkswaterstaat is gebleken dat er blauwalgen in de zwemzone zijn geconstateerd van Recreatieplas De Bisonbaai te Ooij. Hierdoor bestaat er een verhoogd risico op gezondheidsklachten.
Gepubliceerd op: 25-augustus-2022

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:

Klachten over het zwemwater?

Is er een klacht over het zwemwater? Geef het door aan het provincieloket. Dit kan telefonisch tijdens werkdagen, van 8.30 tot 16.30 uur, via nummer: (026) 359 99 99. Mailen kan altijd!

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?