Provincie pakt leegstand in binnensteden aan

Steeds meer winkels in binnensteden en dorpskernen staan leeg. Met het programma SteenGoed Benutten helpt provincie Gelderland gemeenten leegstaande centrumgebieden te veranderen in aantrekkelijke en levendige plekken waar wonen, winkelen, werken samenkomen.
Gepubliceerd op: 13-september-2022

We willen ons hier blijvend voor inzetten en stellen 850.000 euro extra beschikbaar voor de transformatie van centrumgebieden in de Gelderse gemeenten.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘In veel binnensteden en dorpskeren is de leegstand verdubbeld. Als we niets doen veranderen onze binnensteden in spooksteden. Samen met gemeenten, ondernemers en vastgoedeigenaren pakken we de leegstand aan en brengen we onze centrumgebieden weer tot leven!’ 

Wonen, winkelen, werken

De winkelleegstand in de centrumgebieden is hoog en neemt snel toe. De Covid-pandemie heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Door wonen, winkelen, werken, horeca en cultuur met elkaar te combineren kunnen we centrumgebieden veranderen van een ‘place tot buy’ tot een ‘place to live’. Dit is een proces van lange adem waar de provincie zich blijvend voor wil inzetten.

Transformatie De Veentjes

De transformatie van centrumgebieden is vaak een complex proces waar specialistische kennis voor nodig is. Als onderdeel van het Covid-steunpakket hebben we al 26 gemeenten geholpen bij het  maken van een plan van aanpak en het opleiden van centrummanagers. Een goed voorbeeld is de De Veentjes in Doetinchem waar een winkelgebied met veel leegstand is veranderd in een aantrekkelijk woon- en werkgebied. 

SteenGoed Benutten

We zetten de ondersteuning ook de komende twee jaar voort door het programma SteenGoed Benutten uit te breiden voor centrumgebieden. Gemeenten kunnen tot eind 2023 subsidie aanvragen voor het maken en uitvoeren van plannen en het inhuren van deskundigen. We zetten hiervoor 850.000 euro in. Peter Kerris: ‘Zo brengen we onze binnensteden weer tot leven en maken ze klaar voor de toekomst.’ 

Bekijk de website voor meer informatie over de subsidieregeling SteenGoed Benutten.
 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?