Provincie: alle gemeenten in Gelderland een hitteplan

Volgend jaar moeten alle Gelderland gemeenten een hitteplan hebben. Dat zegt gedeputeerde Peter Kerris van provincie Gelderland. Met een hitteplan zijn gemeenten beter voorbereid op hittestress en kunnen ze passende maatregelen nemen om inwoners te beschermen tegen langdurige hitte.
Gepubliceerd op: 17-juni-2022

Samen met de GGD’s helpt de provincie gemeenten met de hitteplannen. De provincie stelt hier 3000 euro per gemeente voor beschikbaar. Peter Kerris: ‘De eerste hete dagen staan voor de deur, maar veel mensen weten niet wat ze moeten doen om hittestress te voorkomen. Met een hitteplan helpt de gemeente mensen hun gedrag aanpassen en hun woning koel houden'. 

Hittestress 

De afgelopen zomer was het zesde hete jaar op rij. Uit onderzoek blijkt dat 2 op de 3 mensen last hadden van hittestress. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren hebben veel last van de hitte. Zij wonen vaak in appartementen waar weinig verkoeling is. Hittestress zorgt voor slapeloze nachten en minder energie overdag. Maar hittestress kan ook dodelijke gevolgen hebben. Volgens het CBS zorgen hittegolven jaarlijks voor honderden sterfgevallen, vaak door uitdroging.  

Hitteplannen

Een hitteplan is een communicatieplan die voorzorgsmaatregelen onder de aandacht brengt van risicogroepen, zoals ouderen, chronisch zieken en jongeren. Sinds 2007 is er een Nationaal Hitteplan die waarschuwt voor periodes van langdurige hitte. Belangrijk is dat dit vertaald wordt in lokale hitteplannen, waarbij gemeenten afspraken maken met woningcorporaties en thuiszorgorganisaties om maatregelen te treffen tegen hittestress. 

 

Minder dan de helft van de gemeenten in Gelderland heeft een hitteplan klaar liggen. Dat zijn er nog te weinig, zegt Peter Kerris: ‘In 2023 moeten alle gemeenten in Gelderland een hitteplan klaar hebben liggen.’ Hij vraagt speciale aandacht voor hittestress in achterstandswijken, waar weinig groen is, veel woningen slecht zijn geïsoleerd en waar veel risicogroepen wonen. Peter Kerris: ‘De armste wijken zijn de warmste wijken. Daar moeten we extra aandacht aan geven bij hittestress. ‘.

Beat The Heat

Met het programma Klimaatadaptatie stimuleert provincie Gelderland initiatieven om hittestress tegen te gaan. Voorbeelden zijn de Challenge Groene Icoonprojecten en de hittebelevingsonderzoeken in sociale huurwoningen. Vrijdag 1 juli organiseert de provincie samen met de GGD de ‘Beat The Heat’ battle. Een online oefening voor  gemeenten, woningcorporaties en thuiszorgorganisaties in het maken van hitteplannen. 

Noot voor de redactie/niet voor publicatie

Meer info: Michel Hulsink, 026-3599022, m.hulsink@gelderland.nl of het Provincieloket 026-359999. Na kantooruren de piketwoordvoerder, 026-3598717

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?