Provinciale Staten houden hoorzittingen over de Perspectiefnota en het actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de drinkwatervoorziening.

Op 15 juni houden Provinciale Staten twee hoorzittingen. Eén over de Perspectiefnota 2023 en één over het actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de drinkwatervoorziening.
Gepubliceerd op: 2-juni-2022

De hoorzittingen zijn respectievelijk van 16:30 tot 18.30 uur en van 18.30 tot 22:00 uur in het Huis der Provincie in Arnhem. 


Perspectiefnota 2023

Voor iedereen is dit jaar het financiële plaatje anders, ook voor provincie Gelderland. De provincie wordt geconfronteerd met lagere eigen inkomsten en grote maatschappelijke opgaven. Mede daardoor kijkt de provincie kritisch naar haar eigen begroting en rol. 

In de Perspectiefnota wordt een eerste beeld geschetst van de gevolgen voor de begroting 2023 en latere jaren. Welke uitgaven moeten of willen we blijven doen, en waar kan het minder? Provinciale Staten zullen hierover op 6 juli besluiten en hun kaders meegeven. Dit wordt vervolgens verwerkt in de begroting 2023, die in het najaar wordt besproken en vastgesteld. 

Actualisatieplan 9 voor de drinkwatervoorziening 

Het is van belang dat er altijd voldoende drinkwater is. Ook in situaties waar de vraag naar drinkwater groeit. Het voorstel is om 11 gebieden aan te wijzen als drinkwaterreserveringsgebieden. Ook zijn er regels opgesteld om het grondwater in deze gebieden te beschermen zodat het in de toekomst geschikt blijft voor de winning van drinkwater.

Ideeën, wensen of bezwaren

Provinciale Staten horen graag van u hoe u tegen de Perspectiefnota en tegen het actualisatieplan 9 van de Omgevingsverordening ASV aankijkt. Heeft u hierover ideeën, wensen of bezwaren? Meld u dan aan als inspreker. 

Aanmelden voor hoorzittingen

Voor beide hoorzittingen geldt dat u zich moet aanmelden. Dit kan tot uiterlijk 13 juni 12:00 uur via griffie. Insprekers komen aan de beurt in volgorde van aanmelding en krijgen 5 minuten spreektijd. De hoorzittingen komen in de plaats van de inspraak bij de oordeelsvorming van deze onderwerpen op 22 juni 2022. U vindt de agenda en alle vergaderstukken voor deze hoorzittingen in het Stateninformatiesysteem. De hoorzittingen zijn hier ook live te volgen.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?