Provinciale Staten besluiten over oprichting Gelders Warmte Infra Bedrijf en installatie nieuw Statenlid

Provinciale Staten besluiten in de Statenvergadering op woensdag 28 september over het wel of niet oprichten van een Gelders Warmte Infra Bedrijf. In het Gelders Klimaatakkoord hebben Provinciale Staten afgesproken dat ze de bebouwde omgeving willen verduurzamen.
Gepubliceerd op: 20-september-2022

Dit betekent dat gemeenten publieke warmtenetten moeten realiseren, zoals de aardgasvrije Bloemenbuurt in Didam. Dit zijn ingewikkelde en tijdrovende opgaven. De provincie wil een Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) oprichten, om gemeenten te ondersteunen bij het versneld aanleggen van warmtenetten. 

Nieuw Statenlid voor fractie Forum voor Democratie

De heer Van Wijhe zal tijdens de Statenvergadering geïnstalleerd worden als Statenlid voor de fractie Forum voor Democratie. De zetel is vrijgekomen na het ontslag van mevrouw Taheri, die in 2019 Statenlid werd namens Forum voor Democratie, maar zich in januari 2021 afsplitste van de partij. 

Stukken op de Statenvergadering van woensdag 28 september 


De Statenvergadering begint woensdag 28 september om 11:00 uur en is openbaar en te volgen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem of online via www.gelderland.nl/Statenlive. Op de agenda staan de volgende hamerstukken, stemstukken en bespreekstukken: 

Hamerstuk:

  • Vaststelling en afrekening fractievergoeding 2021

Stemstuk

  • Coördinatieprocedure project Meanderende Maas

Bespreekstukken

  • Begrotingswijzigingen 2022 en 2023 Omgevingsdienst Noord-Veluwe
  • Najaarsnota 2022
  • Rekenkamer Oost-Nederland - Uitkomsten gezamenlijk onderzoek naar de praktijk van de Wob-verzoeken
  • Actualisatie provinciale regelingen in verband met de Omgevingswet
  • Aanpassing regeling Toekomstbestendig wonen
  • Gelders Warmte Infrabedrijf
  • Grondbeleid 2022
  • Agendaverzoek gezondheidseffecten van windturbines op omwonenden

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?