Plannen gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten ter inzage

Provincie Gelderland legt verschillende plannen rondom Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten ter inzage.
Gepubliceerd op: 30-augustus-2022

Belangstellende kunnen zich verdiepen in het concept provinciaal inpassingsplan, de concept vergunningen en het Milieueffectrapport (MER). Na een eventuele aanpassing van de huidige plannen, krijgt Ochten een moderne, natuurvriendelijke haven.

Een inpassingsplan beschrijft hoe de ‘nieuwe’ haven wordt ingericht. Een MER brengt milieuconsequenties en mogelijke alternatieven voor een (overheids)plan in beeld. Het MER-ontwerp komt van 7 september tot en met 18 oktober 2022 ter inzage te liggen. Nu het dagelijks bestuur van provincie Gelderland deze plannen onlangs heeft vastgesteld, kunnen geïnteresseerden hun inhoudelijke reacties daarop inbrengen.

Het dorp Ochten ligt langs de Waal, in de omgeving van Tiel. Met dit plan wil de provincie Gelderland, samen met de gemeente Neder-Betuwe, het waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, het havengebied opnieuw inrichten. Daarmee wordt nieuw perspectief geboden aan omliggende natuur, recreatie en de haven.

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Als ik in Ochten kom, vind ik nu al dat je rondom de haven echt de Waal ‘beleven’ kan’. Maar het wordt dus nog mooier, veiliger en groener. Over een paar jaar ga ik Ochten dus met andere ogen bekijken.”
De Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten is tussen 2015 tot 2022 ontwikkeld. In de voormalige veerhaven komen voorzieningen om boten om af te meren, een bezoekerscentrum, struinpaden in de uiterwaard en een stroomgeul voor vissen. Daarmee krijgt Ochten onder meer moderne, natuurvriendelijke recreatie, een nieuwe parkeergelegenheid en een nieuwe aanlegsteiger. Mede door de geul wordt biodiversiteit vergroot, behalve aan vissen wordt er namelijk ook ruimte geboden aan ganzen en steltlopers.

In december wordt duidelijk welke en hoe de zienswijzen worden verwerkt in Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten. Daarna neemt Gelderland in 2023 een besluit over het definitieve plan. Vervolgens zullen het waterschap Rivierenland samen met haar partners de plannen gaan realiseren.

Link

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?