Oproep van scholieren leidt tot aanpak sociale veiligheid in het OV in Gelderland

Provinciale Staten (PS) hebben vandaag het initiatiefvoorstel Verbetering sociale veiligheid in het OV aangenomen, wat is ingediend door de Statenleden van PvdA, D66, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren.
Gepubliceerd op: 8-juni-2022

Het initiatiefvoorstel geeft opdracht tot het instellen van een pilot voor de invoering van een regionaal alarmnummer in bussen en treinen. En een pilot voor het verbeteren van het comfort en de veiligheid in stations en bij haltes. Hierbij is in totaal een bedrag van € 300.000 gemoeid.

Jongerenparticipatie als basis voor politieke besluitvorming

Zeven middelbare scholieren hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het voorstel en dat is uniek te noemen. Tijdens het Provinciaal Jeugddebat van de Nationale Jeugdraad (NJR) in januari vielen de eerste ideeën van de jongeren over het OV in de smaak bij de aanwezige Statenleden. Daarop werden de scholieren twee avonden uitgenodigd in het provinciehuis om de ideeën gezamenlijk met de indieners uit te werken. Dit ‘verdiepingstraject’ vormt dan ook de basis voor het initiatiefvoorstel dat vandaag is aangenomen.

Sociale veiligheid in het OV

De jongeren hebben aangegeven dat zij en hun leeftijdsgenoten zich soms onveilig voelen in het OV. Mede door dit signaal hebben de indieners een drietal pilots beschreven, waarmee er geëxperimenteerd wordt met verschillende maatregelen. Zo maakt de NS gebruik van een alarmnummer om overlast en onveilig situaties in de trein en op het perron te melden, maar de regionale vervoerders in Gelderland en Overijssel hebben een dergelijk nummer nog niet ingevoerd. PS hebben besloten om deze pilot nu wel uit te voeren en hebben daarvoor € 200.000 euro gereserveerd. De tweede pilot is gericht op het vergroten van comfort en veiligheid op stations en bij haltes, bijvoorbeeld door met andere verlichting en meer groen de sfeer bij de stations, haltes en in wachtruimtes te verbeteren. Voor deze pilot wordt € 100.000 euro uitgetrokken. Als de maatregelen van de pilots een succes blijken, zullen deze worden overgenomen in meer bussen, treinen en stations.

Inspraak bij provinciale besluitvorming

Provinciale Staten luisteren niet alleen naar middelbare scholieren. Iedereen kan zijn bijdrage leveren aan de vergaderingen van PS door een onderwerp te agenderen of in te spreken. Neem hiervoor contact op met de griffie.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?