“Onze adviezen moeten impact hebben,” het burgerberaad advies is af

Een dik rapport met 44 klimaatadviezen ligt klaar voor de Gelderse politiek. Meer dan 4 dagen lang hebben de deelnemers van het 1e Gelderse burgerberaad intensief hieraan samengewerkt. Een advies: meer bomen planten, brachten ze meteen in de praktijk. Ze plantten 150 bomen en struiken in Ophemert.
Gepubliceerd op: 2-februari-2023

“Blijf steeds in relatie met de samenleving”

Commissaris van de Koning John Berends heette de deelnemers van het Burgerberaad en de Statenleden van harte welkom: “Het is belangrijk om meer dan 1 keer per 4 jaar de burger te raadplegen. Gedurende de rit moet je in relatie met de samenleving opzoeken. Het burgerberaad kan hieraan bijdragen

“Klimaat komt achter de voordeur”

Deelneemster en studente Juliette Neijenhof gaf aan dat ze hoopt dat dit advies echt impact gaat hebben voor de toekomst. “wij studeren nu hard op de oplossingen voor de problemen die vroeger zijn veroorzaakt. Dan moet ons advies over de oplossingen wel impact hebben.”
Deelnemer Martin de Wolff: onderschreef dit: “Het vergt veel tijd en ook voorbereiding van de deelnemers, dan moet je wel weten dat wat we opleveren meetelt.”
Jan van der Meer: “Uiteraard moet dit advies impact hebben. ”Onze intentie is om zo dicht mogelijk bij de adviezen te blijven. Klimaat komt achter de voordeur. Het raakt onze totale manier van leven. We moeten anders eten, anders boeren, anders wonen. Dan kun je niet anders dan het samen doen, willen we echt een andere samenleving bewerkstelligen.

Geen Black Fryday maar: Groene Vrijdag

Tijdens de bijeenkomst passeerden een paar maatregelen de revue: minder consumeren bijvoorbeeld. Concrete maatregel. Laten ondernemers een Groene Vrijdag houden in plaats van BlackFriday. Minder autokilometers door investeren vervoerknooppunten waar je van auto op de trein of de fiets kunt stappen, meer bomen planten én meer regels opleggen door de overheid. 

Jan van der Meer:” Uit de adviezen blijkt ook dat burgers best ver willen gaan en begrijpen dat de vrijblijvendheid voorbij is.” 

Politiek moet over schaduw heenstappen

Provinciale Statenleden en burgerberaad gingen in gesprek met elkaar. “Het instellen van een burgerberaad betekent dat je als politiek wel over je schaduw heen moet stappen”. “Je moet als politiek niet alleen de krenten uit de pap halen wat je zelf als partij interessant vindt, maar naar het geheel kijken” gaven Statenleden zelf aan. Ook zagen ze enkele adviezen die meteen uitgevoerd konden worden. Hoe het advies het Gelders Klimaatplan gaat beïnvloeden is echter aan de volgende Provinciale Staten. Mogelijk wordt het advies onderdeel van de onderhandelingen voor het coalitieakkoord.

Burgerberaad maakt Gelderland een stukje groener

Deelnemers van het burgerberaad plantten namens alles deelnemers dezelfde ochtend meer dan 150 bomen en struiken. In de hoogstamboomgaard in Ophemert staan nu 12 nieuwe fruitbomen en een struweelhaag van 70 meter. De haag biedt schuilplaatsen aan vogels in het bijzonder patrijzen en kleine zoogdieren. De fruitbomen nemen CO2 op. De bloesem, biedt voedsel aan bijen en andere bestuivers. “Met deze plantactie laten we een tastbare herinnering achter en hebben we Gelderland meteen een stukje groener gemaakt” zegt initiatiefnemer van deze actie Marianne Wildenberg.

Meer vertrouwen

Kristoff Jacobs, Radboud Universiteit) deed wetenschappelijk onderzoek tijdens burgerberaad Met zijn team onderzocht hij tevredenheid, draagvlak en vertrouwen in de democratie. Het rapportcijfer was hoog in vergelijking tot de gemiddelde inspraakavond. Vertrouwen in de democratie en draagvlak voor klimaataanpak onder de deelnemers nam toe.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?