Onderzoeksagenda Milieu RegioExpres vastgesteld

De onderzoeksagenda Milieu voor de spoorverdubbeling tussen Didam en Doetinchem-de Huet is klaar. Iedereen kon het concept hiervoor lezen en hierop reageren. Er zijn 24 zienswijzen ingediend en 5 adviezen. Dit leidde niet tot ingrijpende veranderingen. Wel tot verbetering en aanscherping.
Gepubliceerd op: 11-oktober-2022

De spoorverdubbeling is nodig voor de komst van de RegioExpres. Dit is een extra sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem. Voor de Regio-Expres is een financiële bijdrage van het Rijk nodig.

Zienswijzen

Naast de onderzoeksagenda Milieu lag het participatieplan lag ook ter inzage. Hierin staat hoe medeoverheden, organisaties, inwoners en geïnteresseerden betrokken worden. Uit de zienswijzen blijkt dat een aantal bewoners zich zorgen maken over het effect van de spoorverdubbeling en de extra trein op hun leefomgeving. Het doel van het milieuonderzoek is juist om dit goed in beeld te krijgen. Op basis daarvan kan de provincie afwegen wat de beste oplossing is en hoe effecten op milieu en leefomgeving zo minimaal mogen kunnen worden.

Adviezen

De veiligheidsregio’s, de Gasunie, het Waterschap en gemeente Zevenaar dienden adviezen Zij zien vooralsnog geen bezwaren bij de voorgenomen ontwikkeling. Wel willen zij graag betrokken worden bij de verdere uitwerking van het project. Dat is voor de provincie vanzelfsprekend.  

Bijdrage van het Rijk nodig

De spoorlijn is van het Rijk en wordt beheerd door ProRail. Overheden en ProRail werken samen in dit project. De provincie neemt nu het voortouw om de ontwikkeling van de snellere verbinding te stimuleren. Dit is ook een grote wens van de regio Achterhoek. Maar de rijksbijdrage voor het project is onontbeerlijk. In november 2022 wordt hierover meer duidelijk.

Regio Expres Gelderland

Provincie Gelderland werkt aan een duurzaam bereikbaar Gelderland. De spoorlijn Arnhem –Winterswijk is de ruggengraat van het openbaar vervoer van de Liemers en de Achterhoek. Het is één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland. In de toekomst passen door de verwachte reizigersgroei niet alle mensen meer in de treinen. De reizigersgroei wordt versterkt door de extra reizigers als gevolg van de verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley.
 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?