N781 Werkzaamheden tussen Ede en Wageningen

Van maandag 12 september tot en met donderdag 29 september 2022 vervangt provincie Gelderland het asfalt op de Dr. Willem Dreeslaan/Mansholtlaan (N781) tussen de aansluiting met de A12 en de rotonde Droevendaalsesteeg. Het kruispunt en op- en afritten van de A12 blijven open.
Gepubliceerd op: 23-augustus-2022

De werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats. Er is dan per rijrichting 1 rijbaan beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Overdag is de weg open; alle rijstroken en de busbanen zijn dan beschikbaar.

Vervanging asfalt nodig 

Het asfalt op de N781 tussen de aansluiting met de A12 en de rotonde Droevendaalsesteeg is dringend aan vervanging toe. Een klein deel van dit wegvak, tussen de kruising Kierkamperweg en de rotonde Droevendaalsesteeg, maakt deel uit van het project Beter Bereikbaar Wageningen. Dit deel zou volgens planning pas bij de uitvoering van Beter Bereikbaar Wageningen worden onderhouden. Maar de kwaliteit van het wegdek is dermate slecht, dat het asfalt nu vervangen moet worden.  

Werkzaamheden ’s avonds en ‘s nachts

De provincie voert de werkzaamheden uit van maandag tot en met vrijdag van 19:00 uur tot 06:00 uur. De werkzaamheden starten op maandag 12 september 2022 om 19:00 uur en duren tot donderdag 29 september 2022 06:00 uur. 

Werkzaamheden in 2 fasen

Om de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid van het gebied en voor direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer zo goed mogelijk te houden, voert de provincie de werkzaamheden in 2 fasen uit. Allereerst wordt het asfalt van de rijbaan vervangen vanaf de aansluiting met de A12 tot aan de rotonde Droevendaalsesteeg. Aansluitend krijgt de rijbaan vanaf de rotonde Droevendaalsesteeg tot aan de aansluiting met de A12 een nieuwe deklaag.  

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden (tussen 19:00 tot 06:00 uur) wordt verkeer met borden via de andere rijbaan geleid. Tevens zijn dan de kruispunten Mansholtlaan/Van Balverenweg en Langesteeg, en Mansholtlaan/Kierkamperweg en Kielekampsteeg afgesloten voor al het verkeer, inclusief fietsers en voetgangers. Verkeer vanuit Bennekom worden omgeleid via de Grintweg naar de Mansholtlaan. Verkeer vanuit het buitengebied wordt via de Rijnsteeg/Bornsesteeg/Droevendaalsesteeg naar de Mansholtlaan geleid. De omleidingen staan met borden aangegeven. Overdag (tussen 06:00 uur en 19:00 uur) zijn de Mansholtlaan, Dr. Willem Dreeslaan en alle kruisingen open voor alle verkeer.

Fietsers

Het fietspad langs de Mansholtlaan en Dr. Willem Dreeslaan blijft open tijdens de werkzaamheden. De kruispunten zijn wel afgesloten. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden de Mansholtlaan/Dr. Willem Dreeslaan niet oversteken bij de kruisingen. Fietsers leiden we via fietspaden om naar de rotonde Droevendaalsesteeg en/of de fietstunnel bij de Langschoterweg.

Bus

Tijdens de werkzaamheden (tussen 19:00 uur en 06:00 uur) stopt de bus niet bij de bushaltes Halderbrink. Voor de hele uitvoeringsperiode worden beide bushaltes vlakbij de Droevendaalsesteeg naar de andere kant van de rotonde verplaatst.

Meer informatie

Bij vragen kunt u het Provincieloket mailen of bellen via provincieloket@gelderland.nl of telefoon 026 359 99 99. Actuele informatie over de N781 vindt u op www.gelderland.nl/n781. Op www.bereikbaargelderland.nl staat actuele informatie over afsluitingen en omleidingsroutes.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?