Meer woningen gebouwd in Gelderland dan afgesproken

Het afgelopen jaar zijn er 10.500 woningen bijgekomen in Gelderland. Dat zijn er meer dan de 9.300 woningen die zijn afgesproken in de woondeals. Dat staat in de Staat van de Volkshuisvesting van de provincie Gelderland.
Gepubliceerd op: 14-november-2023

Tegelijkertijd stijgen de rente en de bouwkosten, is er een tekort aan ambtenaren bij gemeenten en neemt de druk op de woningmarkt toe. 

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: ‘De woningnood is hoog. Veel starters en doorstromers kunnen geen woning vinden. Daarom helpen we gemeenten de woningbouw te versnellen. Maar de vraag naar woningen groeit sneller dan we woningen kunnen bouwen. Er is een extra stap nodig van overheden, bouwers en woningcorporaties om de woningen te bouwen die in 2030 nodig zijn.’ 

Woningbouw

In de woondeals voor Gelderland hebben het Rijk de provincie en gemeenten afgesproken 104.000 nieuwe woningen te bouwen in 2030, waarvan 64% betaalbare koop- en huurwoningen. In 2022 zijn er 10.500 woningen gebouwd: 16% meer dan is afgesproken. Er zijn 4500 betaalbare woningen bijgekomen: Dat zijn er minder dan gepland, omdat gemeenten al afspraken met ontwikkelaars hadden gemaakt voor 2022. De inzet en verwachting is dat de komende jaren het aandeel betaalbare woningen hoger komt te liggen. 

Actieplan Wonen

Al voor de woondeals werkte de provincie aan het versnellen van de woningbouw met het Actieplan Wonen. Het versnellingsteam is betrokken bij 60 bouwprojecten met 35.000 woningen. Zij zetten specialistische kennis en ervaring in om vertragingen te voorkomen. Met het programma Steengoed Benutten zijn leegstaande gebouwen omgebouwd tot 2.200 woningen met zicht op nog eens 1.800 woningen. De provincie draagt bij aan meer dan 10 Woningbouwimpuls (WBI) projecten voor de bouw van ruim 10.000 woningen. 

Woonprognoses

Nieuwe prognoses laten zien dat er tot 2030 nog meer woningen nodig zijn dan voorzien. De provincie zet zich in voor de bouw van 5.000 extra woningen in Gelderland in 2030, o.a. in de Stedendriehoek bij Apeldoorn als deze wordt aangewezen als nieuw grootschalig woongebied door het Rijk. Om deze aantallen te halen moeten we niet alleen nieuwe woningen bouwen, maar bestaande woningen beter benutten. We zetten hiervoor o.a. in op woningsplitsen en op het ‘optoppen’ van woningen (verdieping erop).  

Randvoorwaarden

Maar de bouw van ruim 100.000 woningen gaat niet zomaar lukken. Er is 1 miljard nodig voor de financiering van onrendabele toppen in Gelderland, er zijn 200 extra ambtenaren nodig bij gemeenten en 1 miljard aan investeringen om de woningen bereikbaar te maken. Daarnaast is er stikstofruimte nodig om de huizen te bouwen en ruimte voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze randvoorwaarden  zijn opgenomen in de woondeals maar nog niet ingevuld. Het nieuwe kabinet zal stevig moeten inzetten op het versnellen van de woningbouw om de aantallen uit de woondeals te halen.

De uitdaging groeit

Dirk Vreugdenhil: ‘De woonuitdaging groeit. Het afgelopen jaar zijn er veel stappen gezet, maar dat is nog niet genoeg. Er is meer daadkracht, creativiteit en samenwerking nodig om de woningnood aan te pakken. Van de overheid, bouwers en ontwikkelaars.'  

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?