Meer geld voor Gelderse monumenten

Provincie Gelderland stelt meer geld beschikbaar voor het Gelders Monumentenfonds. Met dit fonds kunnen monumenteneigenaren tegen gunstige rentevoorwaarden geld lenen om hun monument te restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen. Provinciale Staten besloten vandaag om het fonds aan te vullen met € 45 miljoen.
Gepubliceerd op: 21-december-2022

Met deze lening maken we het mogelijk dat meer eigenaren gebruik kunnen maken van financiële hulp voor restauratie van hun monument. Uiteindelijk zijn monumenten de smaakmakers van Gelderland.

  • Gedeputeerde Peter Drenth

Lening voor monumenteneigenaren

Het Gelders Monumentenfonds is ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Het bedrag van € 45 miljoen komt in het fonds. Dit bedrag wordt als lening ingezet en na twintig jaar aan de provincie terugbetaald. Zo kan dit bedrag in de toekomst weer opnieuw voor Gelderse doelen ingezet worden én krijgen monumenteigenaren tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden voor het uitvoeren van hun restauratie-, verduurzamings- of herbestemmingsproject.

Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Het Gelders monumentenfonds is erg populair. In acht jaar is er al ruim € 17 miljoen uitgezet in leningen aan monumenteneigenaren. Daarmee is het fonds inmiddels ook zo goed als uitgeput. Met de aanvulling van het fonds kunnen vanaf 2023 per jaar ongeveer 45 monumenten in Gelderland geholpen worden. Dat heeft niet alleen effect op de staat van onderhoud van de Gelderse monumenten, maar draagt ook bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Gelderland.

Ondersteunen van behoud monumenten

Provincie Gelderland vindt het belangrijk om het behoud van monumenten te blijven ondersteunen. Erfgoed geeft identiteit aan mensen en gebieden. Het maakt de leefomgeving aantrekkelijker en vertelt ons een verhaal over het verleden. De provincie Gelderland zet zich daarom al jarenlang op verschillende manieren in voor het behoud van het Gelders erfgoed.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?