Lagere energiekosten voor huurders Plavei ‘s Heerenberg

Vrijdag 17 februari bezochten gedeputeerden Jan van der Meer en Peter Kerris de woonwijk ’s-Heerenberg Oost in ’s-Heerenberg. Met provinciale subsidie worden deze woningen duurzamer. Hierdoor krijgen de huurders lagere energiekosten én meer wooncomfort. In totaal gaat het om 234 woningen in gemeente Montferland.
Gepubliceerd op: 17-februari-2023

Arjan ter Bogt, directeur-bestuurder Plavei, nam de provinciebestuurders mee langs 1 van de 7 projecten van Plavei.

Arjan ter Bogt: ‘Plavei staat voor betaalbaar en plezierig wonen in een duurzame, kansrijke en leefbare omgeving, nu én in de toekomst. Door deze woningen te verduurzamen, zal het energieverbruik voor de bewoners na aanpassing van de woningen aanzienlijk lager zijn. Alle woningen krijgen minimaal een Label A. Naast de verduurzaming pakt Plavei ook het planmatig onderhoud aan de buitenzijde van de woningen aan. Dit voeren we tegelijkertijd met de verduurzaming uit. Dat scheelt overlast voor onze bewoners. Na de ingreep voldoen de woningen weer aan de hedendaagse eisen.’

Zonnepanelen én een regenton

De woningcorporatie verbetert de isolatie van het dak, de vloer en de muren. Ook komen er zonnepanelen op de daken. Plavei besteedt extra aandacht aan hergebruik van materialen. Huurders krijgen een regenton. Samen wordt er ook gekeken naar hoe er meer groen in de tuinen kan komen en minder tegels. Dit helpt om ons aan te passen aan klimaatverandering. 

Betaalbaar wonen

De bewoners gaan minder gas gebruiken voor de verwarming van hun woningen door de isolatie. Daardoor daalt ook hun energierekening. De bewoners gaan ook zelf elektriciteit opwekken door de zonnepanelen op hun dak.

Gedeputeerde Peter Kerris (Wonen): ‘We willen dat er snel meer sociale huurwoningen in Gelderland duurzaam worden. Met deze stimuleringsregeling krijgen huurders van sociale woningen een beter geïsoleerd huis en een lagere energierekening.’

Gedeputeerde Jan van der Meer (Energie): ‘Met deze stap brengen we de overschakeling op duurzame warmte van een warmtenet of warmtepomp ook dichterbij.’

Subsidieregeling verduurzamen sociale huurwoningen

Provincie Gelderland investeert 20 miljoen euro in energiebesparing en duurzamer maken van sociale huurwoningen. De woningcorporaties dragen voor elke euro van de provincie 10 euro bij. Zo zorgen provincie en corporaties er samen voor dat 5.500 sociale huurwoningen 3 energielabels omhoog worden gebracht. Meer dan 30 woningcorporaties zijn hierbij betrokken. Inmiddels gaat het om 150 projecten.  

 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?