“Kabinet: blijf investeren in het openbaar vervoer!”

De provincies en vervoersregio’s wijzen het huidige Kabinetsvoorstel voor coronasteun af. Het voorstel leidt tot ingrijpende verschraling van het openbaar vervoer. In plaats van minder bussen en treinen moet er juist nu geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer. Zo stelt gedeputeerde Jan van der Meer.
Gepubliceerd op: 8-juli-2022

Te weinig geld noch investeren toekomst

Kabinet, provincies en vervoerders spraken een half jaar over een plan voor herstel van het openbaar vervoer na de coronacrisis. Iedereen zou bijdragen. Het Kabinet zou zich garantstellen voor 500 miljoen euro. Met dat plan zou de huidige dienstverlening in stand kunnen blijven én was er toekomstperspectief. Dat plan ging niet door waardoor schrappen van busritten en treindiensten onvermijdelijk zijn. Het Kabinet komt nu met een nieuw voorstel dat onacceptabel is voor de provincies. Te weinig geld én geen toekomstperspectief

 Jan van der Meer: “Tegelijkertijd merken we dat de kosten van het openbaar vervoer op dit moment torenhoog oplopen door de stijgende brandstofprijzen en de hogere loonkosten. De coronacrisis leidde ertoe dat we nu al 10 miljoen euro uit onze eigen begroting moeten halen om dit jaar door te komen. Voor de komende jaren moeten we tientallen miljoen euro’s erbij zien te vinden en dan komt er nog geen busrit bij.” 

Meer woningen betekent meer openbaar vervoer nodig

De komende jaren moeten er in Gelderland 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Deze mensen moeten naar hun werk, naar school, naar het ziekenhuis en naar het theater kunnen. Lopend, op de fiets, in een deelauto samen, maar voor de dagelijks stroom van massa’s mensen die zich moeten verplaatsen is de bus en de trein onmisbaar. 

Jan van der Meer: “Geen bus, geen baan verwoordde Saskia Kluit, voorzitter van reizigersvereniging Rover het zo mooi. Ik zou eraan willen toevoegen: geen trein, geen scholing, geen nieuw personeel. Het kan niet zo zijn dat de coronacrisis ertoe leidt dat we het meest efficiënte vervoerssysteem van de wereld om zeep helpen. Ik wil niet met de boodschap naar de gemeentehuizen dat er minder bussen gaan rijden."

Uitweg ligt klaar

Eerder deze week wees staatssecretaris Heijnen een dringend verzoek af van de provincies om alsnog in te stemmen met het eerder klaarliggende maatregelenpakket met een lager garantiebedrag. De provincies hopen dat de staatssecretaris de uitgestoken hand pakt. 

 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?