Inloopbijeenkomst 23 juni Windpark IJsselwind ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen

Op donderdag 23 juni 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst over het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende ontwerp-vergunningen voor windpark IJsselwind.
Gepubliceerd op: 15-juni-2022

De avond wordt gehouden in het dorpshuis Hart van Eefde in Eefde. De inloopbijeenkomst is aan de start van de inspraakprocedure die van 23 juni tot en met 4 augustus 2022 loopt.

Persoonlijke toelichting

Via informatieborden is een samenvatting van het ontwerp-inpassingsplan beschikbaar en worden de vergunningen toegelicht. Specialisten van het projectteam zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals geluidsnormen, normen voor slagschaduw, natuur en landschap en de zienswijzeprocedure.

Inzien en zienswijze indienen

Vanaf 23 juni zijn het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen in te zien op het Huis der Provincie in Arnhem en op het gemeentehuis in Zutphen. Ook tijdens de informatiebijeenkomst zijn de stukken beschikbaar. Gedurende de inzageperiode zijn de stukken digitaal te vinden via onze pagina windparkijsselwind. Hier staat ook vermeld hoe een zienswijze kan worden ingediend.

Windpark IJsselwind

De initiatiefnemers IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel willen 3 windturbines plaatsen langs het Twentekanaal. Voordat het windpark kan worden gebouwd moet dit geregeld worden via een ruimtelijke procedure en moeten er vergunningen worden afgegeven. De provincie voert deze procedure als bevoegd gezag voor windparken groter dan 5 MW. De bouw van de windturbines op deze plek past bij de afspraken die provincie en regio’s hebben gemaakt en zijn nodig om de overstap naar duurzame energie in Gelderland te maken.

Informatie

Alle informatie is te vinden op gelderland.nl/windparkijsselwind.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?