Inloopbijeenkomst 17 mei start procedure windpark Horst en Telgt

Op 17 mei organiseren provincie Gelderland en de gemeenten Ermelo en Putten een inloopbijeenkomst voor inwoners en belangstellenden over het windpark Horst en Telgt.
Gepubliceerd op: 12-mei-2022

De inloopbijeenkomst is in de theaterzaal van de Dialoog in Ermelo en is van 19.30 uur tot 21.00 uur. Medewerkers van provincie, gemeenten én de initiatiefnemers zijn aanwezig om kennis te maken en vragen te beantwoorden. 

Jan van der Meer gedeputeerde Energietransitie: 

Deze eerste inloopbijeenkomst markeert de start van de procedure en is onderdeel van een breder participatieproces. Wij, bestuurders en medewerkers staan klaar om aan kleine tafels alle vragen te beantwoorden die er nu leven.

Gesprekstafels en informatieborden

In de theaterzaal van de Dialoog in Ermelo (Raadhuisplein 4, 3851 NT Ermelo) staan de bestuurders klaar om de mensen te ontvangen en wegwijs te maken. Door de verbouwing van de Dialoog is de ingang van de zaal aan de Chevallierlaan. Via informatieborden kunnen mensen zien wat de planning is, het proces, de procedure, wanneer de inspraak- en participatiemomenten en wat de onderwerpen zijn. Aan kleine tafels is vervolgens de gelegenheid om in gesprek te gaan met elkaar en de projectorganisatie aandachtspunten mee te geven. 

Klankbordgroep

De gemeente Ermelo gaat vanuit de overheden het omgevingsmanagement verzorgen rond het provinciaal inpassingsplan. Dit is uniek in Gelderland en laat zien dat provincie én gemeenten deze procedure echt als 1 overheid willen uitvoeren. Zoveel mogelijk doen de overheden dit in samenspraak met de initiatiefnemers, die ook een eigen participatieproces uitvoeren. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen inwoners zich ook opgeven voor de klankbordgroep provinciaal inpassingsplan. De klankbordgroep gaat bestaan uit meerdere partijen én bewonersvertegenwoordiging. De klankbordgroep krijgt een stem in het proces.

Digitale bijeenkomst op 18 mei

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de informatie én vragen te stellen is er ook een digitale bijeenkomst op 18 mei. Om mee te doen hoef je dus niet de deur uit. Dat kan gewoon vanaf de luie stoel thuis. Hiervoor is aanmelden een voorwaarde, vanwege het toesturen van de link. 

Hopend op een grote deelname

Jan van der Meer: “We hopen dat veel mensen gebruik maken van deze gelegenheid. De gemeenteraden en Provinciale Staten hechten sterk aan goede informatie over windenergie en ervoor zorgen dat bewoners betrokken kunnen zijn. Kennismaken met elkaar en elkaars motieven is een belangrijke pijler om te kunnen participeren. Van harte welkom dus, de koffie staat klaar.”

Informatie, aanmelden en nieuwsbrief 

Provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
Ook is er informatie te vinden bij de gemeenten en initiatiefnemers:
Gemeente Ermelo:   https://www.ermelo.nl/ermelo-duurzamer/grootschalige-energie-opwekken
Gemeente Putten:   https://www.putten.nl/Inwoners
Prowind:      https://windparkhorstentelgt.nl/

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?