Hoorzitting over Inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen

Het project Windpark IJsselwind Zutphen voorziet in de bouw van drie windturbines langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde.
Gepubliceerd op: 4-oktober-2022

Gedeputeerde Staten van de provincie hebben, als onderdeel van de ruimtelijke procedure, nu het Inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen ingediend. Provinciale Staten (PS) besluiten hierover op 16 november 2022. Ter voorbereiding op dit besluit nodigen PS omwonenden uit om hun mening te delen tijdens een hoorzitting. 

Hoorzitting op woensdag 12 oktober 2022 

De hoorzitting voor omwonenden vindt plaats op woensdag 12 oktober 2022 om 19.30 uur in Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1, 7202 AN Zutphen. Inloop vanaf 19.15 uur. Omwonenden kunnen hun mening over het Inpassingsplan tijdens de hoorzitting kenbaar maken aan Statenleden. Insprekers krijgen ieder maximaal vijf minuten spreektijd. Aanmelden voor inspraak kan tot uiterlijk maandag 10 oktober 2022, 12.00 uur bij de Statengriffie via griffie@gelderland.nl.

Van voorstel tot besluit 

In aanloop naar de besluitvorming over het Inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen, houden Provinciale Staten op 12 oktober 2022 een hoorzitting voor omwonenden. Vervolgens is er op woensdag 19 oktober 2022 een oordeels­vormende bijeenkomst. Daar zullen vertegenwoordigers van de fracties uit PS het plan met Gedeputeerde Staten bespreken. U kunt deze vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Op 16 november 2022 besluiten Provinciale Staten over het Inpassingsplan. Deze vergadering kunt u bijwonen vanaf de publieke tribune. Beide vergaderingen worden ook live uitgezonden via gelderland.nl/statenlive

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners. Samen gaan we voor Gelderland. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?