GS Gelderland: volwassen democratie vraagt om stevige samenwerking

Gedeputeerde Staten van Gelderlans zijn erg blij met het prijsplafond voor lage-en middeninkomens om de energie betaalbaar te houden. Tegelijkertijd vindt het college dat duidelijkheid moet komen voor het Gelderse MKB, dat ook lijdt onder de torenhoge energierekeningen.
Gepubliceerd op: 20-september-2022

“We herkennen het signaal dat de Koning afgaf over het verminderende vertrouwen in het oplossend vermogen van politiek en openbaar bestuur. Het vraagt ook om het besef dat we deze oplossingen alleen in een goede samenwerking met onze inwoners kunnen realiseren. Polarisatie heeft nog nooit iets opgelost. Dat vertrouwen kun je alleen terug winnen door problemen op te lossen waar inwoners in hun leven mee geconfronteerd worden.
Juist daarom hechten we aan de samenhang tussen de verschillende beleidsvelden en een strakke uitvoering; het recht op een veilig en gezond thuis, waar de Koning over sprak, vraagt immers om goede bereikbaarheid, een gezonde woonomgeving, met een gezonde natuur, goed onderwijs, etc. etc., aldus Jan Markink. “Samen en stapsgewijs zijn voor mij de trefwoorden, en die horen ook bij onze democratie.”

Het recht op een thuis sprak ook gedeputeerde Peter Kerris aan: “wonen is een grondrecht. Woningbouw is duur en meer dan het stapelen van stenen. Het kabinet noemt daarbij terecht dat het om meer gaat dan alleen een bereikbare wijk. Zij heeft het ook over bijbehorende infrastructuur en vervoersmogelijkheden. Daar zijn we blij mee en gaan er dan ook van uit dat kabinet meefinanciert aan de Rijnbrug en RegioExpres.” De gedeputeerde hoopt volgende maand een Woonakkoord te kunnen sluiten met het Rijk, dat de bouw van 100.000 woningen in Gelderland dichterbij moet brengen. 

Gedeputeerde Jan van der Meer constateert: “het doel van 60% minder Co2 uitstoot in 2030 staat rechtovereind in het Kabinetsbeleid. Samen met de EU lidstaten moeten we ons op dit doel richten, want de toekomst wacht niet, aldus de Koning in de troonrede. Aan dit doel werkt de provincie samen met alle gemeenten in Gelderland. De nadruk op energiebesparing, snelle verduurzaming van de industrie en meer windenergie past bij onze huidige inzet. We zien hier een duidelijke aanmoediging om samen met gemeenten windenergie op land te realiseren."

Gedeputeerde Peter Drenth herkent de Gelderse aanpak in de woorden van de Koning over stikstof: “we moeten de uitstoot van stikstof halveren en tegelijkertijd de natuur herstellen. Dat vraagt om maatwerk per gebied, met een duidelijke verantwoordelijkheid voor iedereen: naast, industrie, mobiliteit en boeren, hebben ook banken, supermarkten, consumenten en veevoederbedrijven een duidelijke verantwoordelijkheid.”

Markink: “het kabinet heeft mooie plannen die nog vragen om verdere uitwerking en uitvoering. Daar zullen we van harte aan meewerken. We staan er klaar voor.”

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?