Gelders stelsel omgevingsdiensten moet verbeterd worden

Het Gelders stelsel van omgevingsdiensten is onvoldoende toekomstbestendig en moet verbeterd worden. Dat is de conclusie van een inventariserend onderzoek van provincie Gelderland.
Gepubliceerd op: 16-maart-2022

Het rapport beschrijft verschillende knelpunten in het stelsel van samenwerkende omgevingsdiensten. “Deze knelpunten moeten we aanpakken, zodat we ons milieu en de leefomgeving van inwoners beter kunnen beschermen. Dat gaan we doen samen met gemeenten en omgevingsdiensten", zegt gedeputeerde algemeen bestuur Jan Markink.

Het Gelders Stelsel

In Gelderland zijn 7 omgevingsdiensten. Ze voeren vergunningverlening, toezicht en handhaving uit voor de gemeenten in hun regio en werken daarin deels samen. De provincie heeft deze taken sinds 2 jaar belegd bij de omgevingsdienst Arnhem (ODRA) en de omgevingsdienst Nijmegen (ODRN). Voor het onderzoek naar het stelsel werden bestuurders en directeuren van de omgevingsdiensten geïnterviewd en documenten bestudeerd. Daaruit kwamen een aantal knelpunten naar voren. 

  • Taken en bevoegdheden komen niet altijd overeen.
  • Communicatie verloopt niet zoals het hoort. Zowel van omgevingsdiensten naar gemeenten als tussen omgevingsdiensten onderling.
  • Door een tekort aan gekwalificeerd personeel zijn er achterstanden.
  • In de samenwerking van de omgevingsdiensten is niet voldoende vastgelegd wat verplichtingen en taken zijn.

Rol van de provincie

Het rapport stelt ook dat de provincie meer zou moeten doen als coördinator van het stelsel, bijvoorbeeld door grote opgaven zoals energietransitie en milieucriminaliteit op de agenda te zetten. Daarnaast adviseert het rapport de provincie om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen van alle Gelderse omgevingsdiensten. Op dit moment neemt de provincie alleen deel aan de bestuursvergaderingen van de ODRA en ODRN, die de provinciale taken uitvoeren

Toezicht verbeteren

De provincie wil samen met gemeenten en omgevingsdiensten verder onderzoeken hoe het stelsel robuuster en slagvaardiger kan worden. Dit traject zal worden begeleid door een extern bureau. Dit rapport, maar ook het eerdere rapport van de Commissie van Aartsen zijn daarvoor belangrijke bouwstenen. Daarbij neemt de provincie het advies over om de komende tijd deel te nemen aan de vergaderingen van de zeven omgevingsdiensten.

Er wordt de afgelopen jaren al hard gewerkt om de kwaliteit van het toezicht, de handhaving en de vergunningverlening (vth) in Gelderland te verbeteren. De provincie centreerde daarom haar taken twee jaar geleden bij de ODRA en de ODRN. Mogelijk gaan ook gemeenten hun complexe bedrijven geconcentreerd onderbrengen. 

Intern onafhankelijk onderzoek

Provincie Gelderland laat periodiek intern onderzoek doen naar hoe het gaat met een beleidsonderdeel. Afgelopen jaar richtte dit onderzoek zich op het Gelders stelsel van omgevingsdiensten en de provinciale betrokkenheid daarbij.

 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?